Högsta chefen sämst på att rekrytera

Ledarskap Toppledare gör fler felrekryteringar än chefer på lägre positioner. Åtminstone i Norge där en undersökning pekar ut högre chefer som sämre rekryterare.

Högsta chefen sämst på att rekrytera

Tre av fem norska ledare har felrekryterat. Nästan var fjärde av dem av har gjort det mer än fem gånger. Oftast är det de högsta cheferna som väljer fel kandidat, enligt en undersökning från Xtra personell. I undersökningen har 512 norska ledare med personalansvar tillfrågats om felrekryteringar. 73 procent av de högsta ledarna har felrekryterat minst en gång och var tredje har gjort mer än fem felval. Det är långt fler snedsteg än andra, lägre chefer har tagit. Generellt gör också yngre chefer oftare fel val vid anställningar än äldre.

Undersökningen visar även att större organisationer är bättre på rekrytering med förklaringen att de oftare anställer samt att de avsätter resurser i högre grad för att få till kompetenta rekryteringar.

– Att man är duktig på att leda en verksamhet betyder inte automatiskt att man är den bäst lämpade att ansvara för rekrytering. Att välja rätt person till rätt jobb är en expertis i sig och undersökningen tyder på att det kan vara farligt att ta med fler i beslutsprocessen. Det säger Xtra personells vd Hanne Zimmermann till Ledernett.

Källa: Ledernett.no

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.