Hon är årets innovationsledare

Ledarskap Hon har en bakgrund från teknikföretag som Google. Nu jobbar hon med att förnya det klassiska språkreseföretaget. Jessica Nordlander på STS Education är Årets Innovativa Ledare 2019.

Hon är årets innovationsledare

Årets Innovativa Ledare är Jessica Nordlander, Chief Digital Officer på STS Education, som genom åren slussat många ungdomar ut i världen på språkresor.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– STS är världsledande inom internationella studier och kulturellt utbyte. Det är ett företag med lång tradition, väl etablerade arbetssätt och starka värderingar. Här finns ett starkt fokus på att göra barn och unga öppna för internationella möten. Tanken föddes i spåren av andra världskriget, men det är lika aktuellt nu, säger hon.

När hon kom till STS för två år sedan var det just strävan mot öppenhet som lockade, kombinerat med en möjlighet att driva utveckling med digitala förtecken.

– Jag har tidigare sett hur svårt det är att driva digital transformation utan mandat. På STS har styrelse och VD insett detta. Mitt ansvar är globalt och min funktion ingår i koncernledningen. Jag rapporterar direkt till VD. Det är en viktig anledning till att jag har kunnat göra så mycket, säger Jessica Nordlander.

– Min uppgift är att bidra till att återta STS konkurrenskraft, med utgångspunkten att digitalisering ska vara en del av kärnverksamheten.

Analogt blir digitalt

Utmärkelsen Årets Innovativa Ledare delas ut av chefsorganisationen Ledarna. En del av juryns motivering lyder:

”Det verkliga testet för en ledares förmåga är att omvandla en anrik analog rörelse. Det kräver mod, eftertanke och en vilja att försöka utan att förstöra, och att förstärka och frigöra allt det goda i organisationen och medarbetarna. Allt det har denna ledare visat prov på.”

Läs även: Delaktighet nyckeln till lyckad digitalisering.

Jessica Nordlander konstaterar att STS har en ”extremt analog produkt”, att skapa fysiska möten.

– Eftersom företaget har funnits så länge har det också byggts upp sätt att fatta beslut som är analoga och bygger på enskilda medarbetares kunnande och bedömningar. All denna kunskap är väldigt värdefull, men det är också viktigt att arbeta mer datadrivet, som att använda system för kundrelationer, CRM, och bedriva marknadsföring där vi digitalt följer upp vad som händer när vi interagerar med våra kunder.

Den här typen av effektivisering innebär förändring för medarbetarna.

– Förändringar kan vara utmattande, i synnerhet om de kommer ofta. Genom att vara öppen och inbjudande kan ledningen bidra till att skapa trygghet.

Med digitaliseringen har också följt ökade möjligheter till att fler beslut fattas längre ut i organisationen.

– Det är inte självklart att ledningen har den bästa informationen, säger Jessica Nordlander.

Digitalisering är inte innovation

Parallellt med införandet av nya verktyg drivs ett ledarskapsprogram.

– Vi möter en mottaglighet och ser att de nya systemen upplevs som ett stöd, säger Jessica Nordlander.

Hon framhåller att digitalisering och innovation inte är samma sak.

– Det kan bli problematiskt att blanda ihop begreppen. Digitalisering kan lika gärna handla om att öka effektiviteten. Innovation, däremot, är motsatsen till effektivitet. Det innebär att skapa rum för det okända, att våga testa nya vägar och misslyckas.

För STS finns innovationspotentialen i att vidga perspektiven.

– Vår värsta konkurrens kommer kanske inte från andra språkreseföretag, utan från att tonåringarna sitter hemma och spelar spel. För att möta det krävs innovation, säger Jessica Nordlander.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.