Hon låter medarbetarna skina

Förbättringsarbete När Linda Johansson tog över som rektor på Kreativa Gymnasiet i Halmstad startade ett engagerat kvalitetsarbete som resulterade i Utmärkelsen Bättre skola 2017. Här är rektorns sex viktigaste framgångsfaktorer.

Hon låter medarbetarna skina

Det var skolledningen som 2017 beslutade att Kreativa Gymnasiet i Halmstad skulle delta i Utmärkelsen Bättre Skola. Även om rektor Linda Johansson tillsammans med kollegorna arbetat hårt med kvalitetsarbetet var det en möjlighet att få sätta ljuset på alla delar i kvalitetsarbetet.

– Visst hade vi kommit långt i vårt arbete men nu skulle vi få ännu bättre koll på vad vi gjorde bra men också vad vi kunde utveckla. Att delta är så extremt nyttigt och man får syn på saker in i minsta detalj. Och nu råder jag alla jag stöter på att delta.

Större öppenhet
I motiveringen för utmärkelsen pekar SIQ på skolans starka ledarskap som bidragit till en ny kultur på skolan, både för medarbetare och elever. Det är något Linda Johansson arbetat mycket medvetet med. När hon började förstod inte medarbetarna hur verksamheten hängde ihop eller varför vissa beslut måste fattas. Därför ville hon skapa större öppenhet och delaktighet.

– Om man synliggör alla delar i verksamheten och öppnar upp så får medarbetarna både större kunskap om verksamheten och samtidigt större förståelse och respekt för varför vissa tuffa beslut måste fattas.

Lika viktigt var det att skapa delaktighet bland eleverna och involvera dem i processerna och se till att de får återkoppling på vad skolan gör.

– Att ha en riktigt bra, öppen och ärlig dialog med eleverna om deras upplevelser av skolans arbete är extremt viktigt för att vi ska bli bättre.

Läs även: Två skolor får utmärkelsen Bättre Skola 2018.

Nu har de en utarbetad process för elevernas delaktighet och det sker både muntligen och skriftligen för att alla ska få samma chans att komma till tals.

Kundorientering viktig
Förutom öppenhet och delaktighet har skolan också arbetat med kundorientering. Vad är vårt uppdrag och vem är vi till för, var en av de första frågor Linda Johansson började driva.

–Jag kan ärligt säga att förr kunde man höra kommentarer som att vi lärare inte är ansvariga för elevernas resultat, det är eleverna själva som bär det ansvaret. Men idag är det helt oacceptabelt att säga så här. Självklart ska vi göra vårt yttersta för att eleverna ska lyckas.

Och idag är lärarna väldigt stolta över att de lyckats få i princip alla elever att ta godkänd examen.

Att göra förändringsarbete möter alltid på ett visst motstånd. Linda Johansson tog över ledarskapet i ett infekterat läge där både förtroende och engagemang var lågt bland medarbetarna. Egentligen kunde det bara bli bättre. Hon vill sätta tydliga strukturer, skapa trygghet och lyfta medarbetarnas kompetens.

–Det var viktigt att hitta nyckelpersonerna som hade inflytande i personalgruppen så att jag fick med mig dem. Då kunde de påverka sina kollegor, säger Linda Johansson.

Tufft periodvis
Vissa perioder har det varit tufft att driva vidare och ibland kände Linda Johansson att hon stångade pannan blodig. Men att ha en tydlig vision har underlättat och att tålamod krävs i stora doser.

–Förändringar tar tid, inte minst i skolans värld. En lärdom är att man inte ska ha för bråttom.

Linda Johansson menar att man måste jobba på lång sikt och om ett projekt inte snabbt ger det resultat man vill behöver det inte betyda att det är fel på projektet.

Men den mesta avgörande punkten för hela förändringsarbetet var att Linda Johansson vågade släppa taget som ledare.

–För mig handlade det om att gå in prestigelöst och ödmjukt i ledarskapet. När jag vågade släppa på makten så avgjorde det vår framtid. Att släppa på sina gränser och ge medarbetarna insyn som gör dem kompetenta kan vara skrämmande, men så otroligt nödvändigt.

Nu har Linda Johansson lärt sig att hon inte behöver vara delaktig i allt. Hon låter istället medarbetarna skina. Och det har skapat ett nytt klimat på skolan.

Framgångsfaktorer för Kreativa Gymnasiets förändringsarbete:

  1. Ledarskapet är viktigast, var ödmjuk och skapa en prestigelös kultur,
  2. När du väl har kontrollen som ledare, våga släppa taget
  3. Lyft fram andras kompetens
  4. Ha tålamod, förändringsarbete tar tid
  5. Fokusera på uppdraget, vilka är vi till för? Diskutera vision och värderingar
  6. Skapa en god arbetsmiljö där man känner trygghet och får uppmuntran men också en tydlig kommunikation vad som förväntas och vad man jobbar mot.

Resultat Kreativa Gymnasiet:

  • Fler elever tar examen (från 75 % till 98,4 % idag).
  • Eleverna är nöjdare. 99 % av eleverna känner trygghet och 87 % känner trivsel.
  • Medarbetarna är nöjdare och nöjdheten har ökat och ligger nära 100 % på alla bitar.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste