Hon slår hål på myten om ledaren som hjälte

Ledarskap Ledare har en övertro på styrdokument, strategier och mål. Tvärtom kan överdrivet användande av dessa dokument skapa oro i organisationer. Istället borde chefer och ledare ägna tid åt verkligheten. Och satsa på att lära sig gruppdynamik.

Hon slår hål på myten om ledaren som hjälte

I Åsa Lundquist Coeys femte bok, Samspel och rävspel – ideal verklighet på jobbet, som släpps denna vecka utvecklar hon sina teorier om Management & Complexity som hon har doktorerat i. Hon beskriver sin forskning som ett kompletterande, och i vissa fall kritiskt, perspektiv till de vanliga managementteorierna.

– I min forskning tittar jag mer på vad folk faktiskt gör än vad vi säger att vi borde göra. Det vi borde göra och som beskrivs i olika styrdokument kan mer betecknas som abstraktioner av en ideal verklighet, ja fantasier helt enkelt. Verkligheten består av relationer som styrs av makt.

Hon menar att man som chef och ledare måste kunna skilja på det som är ideal och det som verklighet. Och verkligheten är relationer och mänskliga aktiviteter, helt enkelt vad vi gör hela dagarna. Och oftast tar inte chefer och ledare det personpolitiska på allvar. Det kan bli ganska mycket som chefen ska hantera i form av oro och ängslan. Förutom det traditionella chefsuppdraget tenderar chefer att vara mer att av spänningsreglerare, ångestdämpare, relationsskräddare, samtalsaktivister, alliansbyggare och lobbyister.

Idealet om den ensamme, heroiska ledaren finns inte och att tänka positivt för att lösa frågor är någon hon tycker hon är ”förfärligt”.

– Därför behöver man ha en kritiskt hållning till de olika teorierna om ledarskapet.

Läs även:Du är ingen superhjälte.

En anledning till att människor är oroliga är att vi inte vet vad som ska hända. Därför skapar vi strategier och andra dokument för att hantera oförutsägbarheten. Men det är viktigt att chefer tar oron på allvar och inte sopar den under mattan.

Oron kan ta sig uttryck i blickar och suckar på möten, ointresse eller medarbetare som sitter och skruvar på sig.

– Märker man att det pågår något i gruppen gäller det att ta tag i det direkt genom att syna spelet och ställa frågor om vad som händer, menar Åsa Lundquist Coey som menar att vi oftast är rädda för att det kan skapa motstånd och ge upphov till konflikter.

Vad är det då ledare och chefer ska träna på för att kunna hantera dessa situationer?

–Gruppdynamiska processer och hur man arbetar tillsammans i en grupp. Jag tror att man måste dela mer makt i gruppen så det inte bara är chefen som får bära spänningen. Det är inte bra om chefen beskyddar gruppen från att ta det ansvaret. Alla ska bära spänningen och hjälpa varandra i en grupp. Det ska inte bara hamna på chefens bord.

Vill du höra mer Åsa Coey Lundqvist berätta mer om sin forskning där hon på sticker hål på vedertagna sanningar om ledarskap så anmäl dig till KM Live den 29 november!

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste