Hon vill hjälpa småföretagare att ta för sig

Upphandling Alltför många småföretagare tycker att det är krångligt med upphandling. Göteborg stad ser detta som en utmaning i att upprätthålla konkurrenskraften, och nu har initiativet Anbudsguiden inletts för att komma till rätta med problematiken.

Hon vill hjälpa småföretagare att ta för sig
Emilia Lindhe Vithal. Foto: Göteborg kommun

– Det är ju faktiskt lag på att alla ska ha samma förutsättningar, det är reglerat i Lagen om offentlig upphandling. Nu har vi tagit ett steg för att underlätta för alla som vill lämna anbud och genomfört en idé vill länge har resonerat kring, säger Emilia Lindhe Vithal, utvecklingsledare på förvaltningen för inköp och upphandling inom Göteborgs stad.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Idén är en del av ett näringslivsstrategiskt program som upprättades för att förbättra företagsklimatet i Göteborg. Emilia Linde Vithal med kolleger såg att just anbudsdelen innebar utmaningar.

– Det finns en hel del anbudsskolor, vi håller också några live i Göteborg. Efter ett tag insåg vi att anbudsskolan behövde få ett enklare format och enklare språk. Då skapade vi en väldigt tydlig guide som går att följa från början till slut.

Osäkerhet kring möjligheter

Just tydligheten var ett måste, förklarar Emilia Linde Vithal. Kommunens så kallade företagslotsar som är ute och träffar företag inom alla tänkbara branscher, har länge fått signaler om osäkerheten kring anbud. Alla är inte ens införstådda med att de som småföretag har rätt att lämna anbud i offentliga upphandlingar.

– Är man inte verksam inom offentlig sektor kanske man inte automatiskt förstår hur man ska gå till väga, men det är ju en affär som vilken annan. Alla ska ha samma chans, och vi behöver ha ett stort urval. Det enda verkliga hindret jag kan se för ett litet företag är om de inte kan nå upp till de volymer av varan eller tjänsten som kommunen behöver, säger hon.

Göteborgs Stad köpte varor och tjänster för cirka 27 miljarder under 2022 och har nu över 13 000 leverantörer. Emilia Linde Vithal förklarar att det är en vanlig fördom att kommunen alltid väljer leverantören med det billigaste priset, när det i själva verket är en mängd parametrar som måste checkas av – så som hållbarhetskrav och de olika förvaltningarnas och bolagens individuella behov.

Fokusera på det viktigaste

Den digitala anbudsguiden är indelad i sex avsnitt och beräknas ta ungefär 25 minuter att gå igenom. Den är inspirerad av andra kommuners likandande guider men med exempel och konkreta instruktioner om hur det fungerar i Göteborgs stad.

Det kan kännas svindlande att gå in i en tävling mot stora drakar som har hela avdelningar som bara hanterar upphandling, men Emilia Lindhe Vithal hoppas att den svindeln inte ska bli förlamande.

– Försök bara att titta på exakt det vi vill ha. Ibland vill man kanske som företagare göra mycket mer än så, men fokusera på det behovet vi har. Och börja förbereda andbudet i tid!

Kan den här guiden bli en nagel i ögat på leverantörer som är vana vid att vinna?

– Det finns alltid konkurrens mellan företag vare sig om det är offentligt eller privat. Men det får inte vara bara stora etablerade företag som vinner upphandlingar. Staden har som målsättning att göra det möjligt för alla att delta i upphandlingar och att ha en varierad leverantörsbas. Så länge du kan leverera och har en bra produkt så kan du vinna med ditt anbud.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.