Medarbetares nöjdhet sjunker – unga mest missnöjda

Företagskultur Yngre vill jobba på plats och få feedback, medan äldre har ett större behov av frihet och att avskärma sig. Det var några av fynden i den årliga Sverigekollen från Svenskt kvalitetsindex, SKI.

Medarbetares nöjdhet sjunker – unga mest missnöjda
Unga vill ha mer feedback. Foto: Stockadobe

Under pandemin låg medarbetares nöjdhet på ovanligt höga nivåer, enligt statistik från SKI. De siffrorna har nu dalat.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Fler arbetar på distans sedan pandemin och SKI:s senaste mätning visar att de som har möjlighet att göra det är nöjdare än de som inte får göra det.

– Men en ny trend som vi kan se för 2023 är att de som enbart jobbar hemifrån är lite mindre nöjda. Man kan alltså få för mycket av det goda, säger Isabel Simon, analytiker på SKI, under det årliga Sverigekollen-seminariet i Stockholm.

Yngre behöver mer stöd

De yngsta på jobbet är de som mår sämst. Trenden har växt fram de senaste åren och syns nu tydligare än någonsin. Fyra av tio i den yngre gruppen, det vill säga 30 år eller yngre, vittnar om att det ibland eller ofta känner obehag inför att gå till arbetet. En av förklaringarna är prestationsångest.

– Man är rädd för att inte prestera på den nivån som arbetsgivaren önskar. Den här gruppen tycker också att de får för lite feedback och ledning från sina närmsta chefer, säger Isabel Simon.

Äldre värderar annat

Undersökningen visar att oron för att inte göra ett tillräckligt bra jobb minskar i takt med att åldern stiger.

För de äldre medarbetarna, de som är 55 år eller äldre, är det andra faktorer som påverkar hur nöjd man känner sig över arbetssituation.

– För yngre är viktigt med kunskapsbyte och ett kollegialt samarbete, därför jobbar de generellt mer på plats än sina äldre kolleger. För äldre är det viktigare att själv få styra sin arbetsmiljö och sin arbetstid, säger Isabel Simon.

Fyra punkter från SKI:s jobbhälsoindex 2023

  • Oavsett var vi jobbar har betydelsen av den sociala arbetsmiljön och närmaste chefen ökat.
  • Skillnaden mellan åldersgrupper vad gäller vad som påverkar motivation och engagemang har ökat.
  • Samarbete, kollegor, det sociala och att vara i ett sammanhang är viktigare för yngre. Mening och innehåll är mer viktigt än möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter.
  • Den fysiska arbetsmiljön, ledning och möjlighet att påverka har större inverkan på motivation och engagemang bland äldre.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.