Humor och egennytta före kunder och ärlighet

Ordet kund existerar inte när svensken berättar om sin arbetsplats värderingar. Istället vill man ha fokus på humor, anställdas hälsa, och erkännande av anställda, visar den nya Sverigestudien.

För fjärde året har Sverigestudien kartlagt invånarnas värderingar. Och rapporten visar att svenskens personliga värderingar skiljer sig radikalt från dennes värderingar om samhället.

– Svensken vill ha ett samhälle med hållbarhet, omsorg och ansvarstagande. Men svenskens värderingar om sig själv antyder att man inte vill bidra till det uthålliga land man drömmer om. Andra ska lösa det. Det rimmar illa med en samhällsutveckling där individer får allt större eget ansvar för sin välfärd, säger Patrik Hesselius välfärdsekonom Skandia, som tillsammans med Volvo It och Preera står bakom rapporten.

Var är kunden?

Att begreppet kund inte existerar när svenskarna berättar om de värderingar som råder, eller borde råda, ses som häpnadsväckande. Ordet kund kommer först på plats 45. I länder som Island, Danmark, Frankrike, England och USA finns ordet kund på plats ett till tio.

– Studien antyder att svensken längtar efter en stabil arbetsplats utan kunder, säger Martin Sande konsult på Preera. Det finns risk att svensken skapar värde för sig själv, men inte för kunden på arbetet.

Humor/glädje har seglat upp som den viktigaste personliga värderingen. Ärlighet som tidigare stått högst upp ligger nu på en femte plats. Även respekt har fått sig en törn av värderingar som ansvar, rättvisa och omtanke.

De som står bakom studien är oroade och menar att svensken behöver ändra sina värderingar och vi ska kunna säkra konkurrenskraft och välfärd.

– Svenskar måste bli mer nyfikna och öppna för förändring, öka fokus på kunder och värdera sin egen insats till samhället för att bemöta global konkurrens. Politiker, företag, myndigheter och medborgare måste våga prata om de här problemen. En anledning till att vi inte pratar om dem tycks vara vi är självbelåtna. Det blir moment 22, säger Martina Sande.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.