Hur blir ditt kvalitetsår 2020?

Enkät Snart är 2019 slut. Vad är du mest nöjd med från året? Vad fokuserar du på nästa år i kvalitetsarbetet? Vi på Kvalitetsmagasinet är nyfikna på hur ditt kvalitetsår har varit och vad som händer nästa år. Delta därför i vår mini-enkät med bara tre frågor som tar max tre minuter.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.