Hur känns ett gott kvalitetsarbete?

Företagskultur För ett par år sedan intervjuade jag en verksamhetskonsult som i sitt jobb möter arbetsplatser som vill ha hjälp med att ta nästa steg i sitt kvalitetsarbete. Hon nämnde för mig att hon rätt snabbt kan känna av mognadsnivån på kvalitetsarbetet bara genom att lyssna på hur medarbetare pratar och hur de bemöter varandra.

Vi vet att det finns vissa saker som måste vara på plats för ett fungerande kvalitetsarbete. Begrepp som ledningens engagemang, allas delaktighet, fokus på kunderna och ständiga förbättringar upprepas ständigt som förutsättningar för framgång, så ofta att de nästan uppfattas som floskler. Men det finns en sanning i begreppen – de beskriver den kultur där ett kvalitetsarbete kan växa och frodas.

En av definitionerna av begreppet kultur är ”socialt överförda levnadsmönster hos en grupp individer”, vilket också kan passa in i beskrivningen av en verksamhetskultur. Kulturen formas av hur vi bemöter varandra, vilka ord vi använder och på vilket sätt vi pratar om verksamheten. Men också av de symboler vi lyfter fram, vilka hjältarna är, vilka historier vi väljer att berätta som på olika sätt format verksamheten.

Vad lyfter ni fram i er verksamhet? Är det de beteenden som stödjer förutsättningarna för ett framgångsrikt kvalitetsarbete?

Just nu pågår ett spännande projekt med målet att ta fram ett sätt att mäta kvalitetskulturen, som vi skriver om i temat för detta nummer. Tanken är att synliggöra de beteenden som måste utvecklas för att kunna lyfta kvalitetsarbetet till nästa nivå. I temat delar även kvalitetsproffs med sig av sina bästa verktyg i kulturbygget, ett jobb som kräver en tuff och tålmodig satsning. Eller som Mia Liljeberg säger: ”Även om man inte medvetet odlar sin kultur, så kommer något att växa där”.

Vad vill du ska växa i er verksamhet?

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.