Hur mycket kan vi slösa bort i ett hållbart samhälle?

Kvalitetsbristkostnader Kvalitet kostar inte pengar. Tvärtom. Bristande kvalitet kostar svenska verksamheter miljarder varje år, konstaterar Jerry Karlsson.

Hur mycket kan vi slösa bort i ett hållbart samhälle?

Studier har visat att kostnader för kvalitetsbrister uppskattas till 10-30 procent av en verksamhets hela omsättning. Ibland till och med mer.

Denna siffra har man hänvisat till sedan början av 90-talet, men är det verkligen rimligt att vi ligger kvar på denna nivå? Är det hållbart att det från svenska verksamheter fortfarande läcker miljarder kronor per år på grund av slöseri som orsakas av defekta produkter, otillfredsställande tjänster och bristande kvalitet i processerna?

Det finns knappast en entreprenör, politiker eller företagsledare som idag inte talar om vikten av en hållbar utveckling, om bra kvalitet och om betydelsen av högt kundförtroende.

I ett samhälle där hållbar utveckling blivit ett självklart inslag i vardagen för de flesta medborgare och organisationer borde omfattningen av liknande brister inte få förekomma.

Kvalitetsbrister kan bero på tidskrävande administrativa system som är illa anpassade till användarna. Det kan handla om bristfällig upphandling som leder till ombyggnader, reparationer och leveransförseningar. Det kan uttrycka sig i mänskliga kostnader som sjukskrivningar och hög personalomsättning på grund av stress och frustration. Det kan ha många skepnader men det kanske mest oroväckande är när det rör sig om ett förhållningssätt – att det antas vara kostsamt att investera i kvalitetsförbättringar.

Bevis på det motsatta finns det fler exempel på och av dessa ska vi lära oss.

LÄS MER PÅ NÄSTA SIDA

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.