Hur pressade är första linjens chefer?

Ledarskap Första linjens chefer pressas många gånger både uppifrån och nerifrån i organisationen. Det kan leda till att de drabbas av ohälsa och får sämre förutsättningar att leda sina medarbetare. Arbetsmiljöverket gör nu en stor inspektionsinsats för att kartlägga problemen.

Hur pressade är första linjens chefer?
Foto: Stock Adobe.

En stor del av den arbetsrelaterade ohälsan har att göra med brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, visar Arbetsmiljöverkets egen statistik.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Första linjens chefer, det vill säga de operativa chefer som står närmast en majoritet av medarbetarna, är särskilt utsatta och pressas många gånger både uppifrån och nerifrån i organisationen.

Det kan leda till ohälsa och sjukdom – och chefer som inte mår bra har förstås sämre möjligheter att göra ett bra jobb.

Arbetsmiljöinspektörerna träffar ofta dessa chefer när de är ute och inspekterar arbetsmiljön för medarbetarna. Men nu är det alltså chefernas egen arbetsmiljö som ska inspekteras.

Malin Cato, projektledare, Arbetsmiljöverket.
Malin Cato, projektledare, Arbetsmiljöverket.

– Under insatsen fokuserar vi på områden som berör arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling, säger Malin Cato, som projektleder insatsen.

Svårt koppla bort jobbet

Enligt den breda arbetsmiljöundersökning som Arbetsmiljöverket genomförde för några år sedan bland flera olika yrkesgrupper är chefer generellt utsatta för hård belastning. Sex av tio har svårt att koppla bort jobbet på fritiden och känner att de måste vara tillgängliga på telefon efter arbetstid. Därutöver uppger hälften av cheferna att de förväntas läsa jobbmejl på sin fritid.

– Chefer glöms ofta bort i det systematiska arbetsmiljöarbetet och om cheferna inte mår bra har de också sämre förutsättningar att leda sina medarbetare. Ett hållbart arbetsliv måste inkludera alla på arbetsmarknaden, förklarar Malin Cato.

Inspektioner över hela landet

I den insats som nu riktas mot första linjens chefer kommer Arbetsmiljöverket bland annat att inspektera konsultverksamheter och reklambyråer samt ett antal huvudkontor inom privat sektor. Det är områden som myndigheten bedömer behöver förbättra sina kunskaper inom arbetsmiljöfrågor. Totalt kommer man att genomföra 900 inspektioner i form av fysiska besök på arbetsplatser över hela landet.

– Chefer som får bra stöd och hjälp med ett fungerande arbetsmiljöarbete har också möjlighet att stötta sina medarbetare. Det ger i sin tur friskare arbetsplatser, sammanfattar Malin Cato.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.