Hur tar vi oss an socialt ansvarstagande?

Blogg Det kan vara en utmaning att ta sig an ett område så komplext som socialt ansvarstagande. Men nu finns en ny vägledning för hur man kan använda Iso 26000 som en vägvisare.

Hur tar vi oss an socialt ansvarstagande?

Det blir bara svårare och svårare för mig att handla ”rätt” produkter och tjänster. Förut tittade jag mest på pris, funktion och kvalitet, men nu vill jag gärna att företaget som producerat varan/tjänsten också arbetar med socialt ansvarstagande, med omtanke om människor, miljön och samhället i stort.

Jag är inte ensam. Vi är många som fått upp ögonen för socialt ansvarstagande, vilket gör att företag och organisationer alltmer måste fokusera på hur de bidrar till hållbar utveckling. Hållbar utveckling har tre dimensioner – den miljömässiga, den sociala och den ekonomiska – vilka är ömsesidigt beroende av varandra.

På SIS, där jag jobbar, ser vi en tydlig hållbarhetstrend inom den internationella standardiseringen. Standarder för anti-korruption, ekodesign, hållbar upphandling, arbetsmiljö mm har arbetats fram de senaste åren och många fler är på väg.

Svenska företag och organisationer har i allmänhet kommit längre i sitt hållbarhetsarbete än många andra länder. Det är inte ovanligt att man utgår från sitt kvalitets- eller miljöledningssystem enligt ISO 9001/ISO 14001 när man försöker integrera hållbarhetsfrågorna. Det ger en struktur och systematik i hållbarhetsarbetet.

Men hur går man tillväga? ISO 26000, världens första och mest använda internationella standard för socialt ansvarstagande, är ju ingen ledningssystemstandard och har därmed en helt annan struktur än t.ex. ISO 9001 och ISO 14001. Ja, det kan verkligen vara en utmaning för företag och organisationer att ta sig an ett område så komplext som socialt ansvarstagande.

ISO har därför tagit fram en helt ny vägledning; IWA (International Workshop Agreement) 26 med svensk titel Användning av ISO 26000:2010 i ledningssystem. Trettio internationella experter från 20 länder deltog i arbetet under ledning av SIS (Sverige). IWA 26 ska dels hjälpa organisationer med ledningssystem enligt t.ex. ISO 9001 och ISO 14001 att integrera frågorna om socialt ansvarstagande/ISO 26000, dels hjälpa organisationer som redan arbetar med socialt ansvarstagande men som önskar mer systematik med hjälp av ISO:s ledningssystemstruktur. Med hjälp av flera tabeller beskrivs bl.a. hur ISO 26000 och ISO:s ledningssystemstandarder korrelerar till varandra.

I dagarna publiceras den svenska översättningen av IWA 26 och du kan ladda ner den helt utan kostnad via SIS hemsida1. Torsdagen den 17 maj håller också SIS ett frukostmöte om IWA 26 och alla är välkomna att delta (se SIS hemsida inom kort).

Är det inte dags att se över detta område mer? Var med och bidra så att världen kan uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling!

1Myndigheten för delaktighet har finansierat möjligheten att mot registrering kunna ladda ner SIS-IWA 26 utan kostnad. Här laddar du ner den: https://www.sis.se/standarder/prenumererapstandarderenav/mfd/

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste