Hur undviker du kraschen?

Hur undviker du kraschen?

För ett par år sedan intervjuade jag en chef för en verksamhet som stod alldeles i början av sin Leanresa. Jag minns hur hon med stor entusiasm berättade hur arbetet hade kommit igång på personalens initiativ och att de snabbt hade sett stora resultat, både när det gällde tid, medarbetarnas stressnivå och rena ekonomiska resultat. Det var en verksamhet som präglades av engagemang, glädje och kämpaglöd.

Idag är situationen en helt annan. Av samma verksamhetschef får jag höra att det på grund av anställningsstopp, omorganisation och osäkra arbetsförhållanden är turbulent på arbetsplatsen just nu. Medarbetarna är inte längre engagerade i förbättringsarbete. De har förlorat entusiasmen.

Tyvärr är detta inget ovanligt exempel.

Varför är det så svårt att hålla liv i förbättringsinitiativ? Kan en förklaring vara att ledningen inte fullt ut tror på förbättringsarbetet? Att satsningen blir ett projekt som man lägger ner när något annat som känns viktigare dyker upp? Läs gärna Jacob Hallencreutz debattartikel där han pekar ut förändringsledarskap som en stor kunskapsbrist hos högre chefer.

Ytterligare en förklaring kan vara den ekonomiska styrningen. Det tror Lars Mattsson som lyfter upp denna problematik i en intervju i temat om Lean. Även i verksamheter som kommit långt med Lean håller man fast vid traditionell ekonomistyrning, vilket gör att chefernas fokus ligger kvar på kortsiktigt budgetarbete och resurser.

Vad tror du är förklaringen till att förbättringsarbeten stannar på tomgång och Leansatsningar rinner ut i sanden? Hur gör du för att kvalitet och verksamhetsutveckling ska bli en hållbar och strategisk fråga i din verksamhet? Hör gärna av dig och berätta!

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste