Nu ska HVB-hemmen kvalitetssäkras med standard

Standarder HVB-standarden SS 41000 ska kvalitetssäkra tillvaron för några av samhällets mest utsatta. Nu har det första företaget ackrediterats för att utfärda certifikaten.
– Standarden ställer inom flera områden högre krav än lagen, säger Dan Nilsson, tillstånds- och tillsynschef på Humana.

Nu ska HVB-hemmen kvalitetssäkras med standard
Foto: Stockadobe

I samband med flyktingkrisen 2015 exploderade marknaden för HVB-hem i Sverige. Många av dem fungerade bra men många var bristfälliga. En hel del av dem var så pass dåliga att de fick stänga ner. Totalt finns det drygt 800 HVB-hem i Sverige idag, och det krisartade behovet 2015 kombinerat med mediernas rapportering om missförhållanden väckte en intensiv kvalitetsdebatt. Som en följd av detta började Svenska institutet för standarder, Sis, att utreda hur att bäst kvalitetssäkra HVB-hem.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Tillsammans med ett 20-tal aktörer tog institutet fram en standard för kvalitetssäkring av HVB, som blev klart 2018 och lanserades hösten 2023. Nu har det första certifieringsorganet ackrediterats för att börja utfärda certifikat.

Dan Nilsson är tillstånds- och tillsynschef på omsorgsföretaget Humana, och en av de drivande krafterna bakom standardiseringsarbetet. Han tror att en förklaring till att det har dröjt ett antal år för certifieringsarbetet att komma igång dels handlar om att arbetet med standarden startade när HVB var i hetluften, dels om efterfrågan.

– Det har inte funnits något ackrediterat certifieringsorgan förrän nu. Mycket av det som finns i standarden finns redan i lagen – men standarden ställer inphögre krav än lagen, säger han och tillägger:

– Det är fantastiskt kul att standarden förbättrar verksamheterna och bidrar till en ökad kvalitetskonkurrens. Det kan förhoppningsvis också bidra till att ge bättre upphandlingar och uppföljningar – när man jämför data över tid från verksamheter som följer samma krav.

Det är Qvalify som är först ut med att certifiera HVB-hem. Fredrik Weimarsson, affärsområdeschef för ackrediterad certifiering på Qvalify, är glad över ackrediteringen.

– Vi var snabba med att ackreditera oss mot äldreomsorgsstandarden, det gjorde vi 2022. Vi har många kunder inom vårdsektorn och omsorgssektorn ligger nära den. Vi ser att vi även här kan vi göra stor skillnad.

Standardens fokus ligger på brukarperspektivet. Att rutiner och riktlinjer ska stärkas, tillsammans med säkerställandet av personalens kompetensnivå. Den ska ses som ett komplement till IVO:s granskningar, förklarar Fredrik Weimarsson.

– Vi ser att intresset för att skapa en bättre ordning inom HVB är stort. Det gäller såväl offentlig som privat sektor. Många verksamheter arbetar redan nu enligt standarden men är kanske en bit ifrån att uppnå kraven för certifiering – och vi på Qvalify gör inte det här för att få många kunder nu på en gång. Det här kommer förmodligen att växa över tid, säger han.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.