I nöden prövas ledarskapet

I tider av åtstramningar och nedskärningar ställs det ännu högre krav på ett gott ledarskap. Då gäller det att lyfta sina medarbetare och få dem att se möjligheterna i stället för problemen.

Att vara chef kan många gånger vara en tuff uppgift. Att vara chef i tider av ekonomiska neddragningar är förstås ännu tuffare. Ingrid Bengtsson-Rijavec är budgetchef på Region Skåne och har själv erfarenhet av ledarskap i ekonomisk motgång i olika delar av offentlig sektor.

– Den offentliga sektorn har stått under omstruktureringar och nedskärningar hur länge som helst, konstaterar hon. Men som chef kan man inte sitta med huvudet i händerna och deppa ihop, det gäller att lyfta fram de positiva bitarna i stället och tänka på vilka signaler man ger sina medarbetare.

Fokus på möjligheterna

Det behöver med andra ord inte bara vara negativt med ekonomiska motgångar. Ingrid Bengtsson-Rijavec förklarar att många gånger kan tider då man måste dra åt svångremmen vara en möjlighet att utveckla verksamheten och hitta bättre sätt att jobba. Hon påpekar att även om Region Skåne har levt under lång tid av nedskärningar så har antalet medarbetare trots allt inte minskat.

– Man måste nyansera begreppet nedskärningar och inte bara se det svarta, säger hon. Ofta händer det att man fokuserar på det som måste bort för att helheten ska bestå och utvecklas i stället för att fokusera på allt som trots allt blir kvar. Lyfter man blicken och ser lite längre ser man också att det finns positiva bitar med att spara och skära.

Sälja in budskapet

Som ledare handlar det därför mycket om att entusiasmera och lyfta sina medarbetare att se dessa möjligheter. En förutsättning för att lyckas ta sig igenom motgångar är att chefen lyckas få med sig sina medarbetare och göra dem delaktiga i arbetet som ligger framför.

– Det handlar om att sälja in budskapet, poängterar Ingrid Bengtsson-Rijavec.

Som chef inom den offentliga sektorn har man däremot inte bara sina medarbetares kritik mot sig. Man är dessutom utsatt för kritik från människor utanför verksamheten. Ska det göras stora nedskärningar inom vården eller barnomsorgen får man många gånger även allmänheten mot sig. Ingrid Bengtsson-Rijavec betonar att även om den offentliga sektorn länge har levt under nedskärningar så är den utsatthet som personer i ledande befattning får utstå idag något nytt.

Ställs till svars

– Vi har en helt annan delaktighet och insyn i den offentliga verksamheten idag, vilket gör att det ställs hårdare krav på ledarna. Personer i ledande ställning får stå till svars i den offentliga debatten och blir mer ifrågasatta än tidigare. Detta är en stor omställning för många ledare inom den offentliga sektorn, förklarar Ingrid Bengtsson-Rijavec.

En svårighet som en ledare inom offentlig sektor har att brottas med är att man, trots oändlig efterfrågan, inte kan producera sig ur en ekonomisk kris. En ökad produktion innebär i regel ökade kostnader, men inte ökade intäkter på koncernnivå. Detta kan många gånger vara svårt för såväl medarbetare som för allmänheten att förstå.

Involvera medarbetarna

Nyckeln till att klara motgångar tror Ingrid Bengtsson-Rijavec är tydlighet. Då handlar det inte bara om att vara tydlig med sina medarbetare och hålla dem informerade om vad som händer. Det handlar lika mycket om att ha tydliga mål för sin verksamhet och ett tydligt mandat för att genomföra förändringar. Då har man som chef någonting att hålla sig i när det börjar blåsa.

Att vara tydlig i sitt ledarskap är dock inte detsamma som att vara despotisk. Den gamla typen av ledare som bygger på en hierarkisk ordning är inget som Ingrid Bengtsson-Rijavec tror på. Men genom att vara tydlig är man också ärlig och har bättre förutsättningar för att skapa förståelse för förändringar. Genom att skapa förståelse hos sina medarbetare kan man lättare få dem att själva vara med och driva fram de förändringar som behövs för att klara motgången.

– En bra chef är en god människokännare som kan entusiasmera sina medarbetare och få dem att göra det lilla extra. Det kan man bara lyckas med om man gör medarbetarna delaktiga och tydliggör verksamhetens syften och mål så att alla drar åt samma håll, säger Ingrid Bengtsson-Rijavec.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.