I ny skepnad

Det här numret av Kvalitetsmagasinet är speciellt. Det har du säkert redan märkt. Det har hänt något med tidningen, den ser inte ut som vanligt. Liksom annan verksamhet så är en tidning i ständig förändring. Ofta handlar det om små förändringar som inte syns direkt, men ibland behövs det större steg för att lyfta och stärka de små förändringarna. Det här är ett sådant steg.

Det är nu snart ett år sedan vi på redaktionen drog igång arbetet med att förnya Kvalitetsmagasinet. Med synpunkter från både er läsare, andra i vår omgivning och våra egna visioner med tidningen började vår resa. Allt kokades ner till ledorden nyttig, inspirerande och värdefull. Dessa har väglett oss under resan och är det som vi vill ska genomsyra tidningen.

Tanken har inte varit att förändra produkten som sådan. Tidningens målgrupp och innehåll är samma som tidigare, men vi vill på ett tydligare sätt ge både djupare och mer konkret nyttoläsning. Här ska det finnas något både för nybörjarna och de mer erfarna som vill få en nytändning i sitt kvalitetsarbete. Här ska du som läsare kunna hålla dig uppdaterad om vad som händer på området, ta del av andras erfarenheter och bästa tips samt hitta vägar för att fördjupa dina kunskaper. Den nya formen som tydligast markerar förändringarna ska lyfta och stärka detta innehåll och underlätta för dig som läsare.

Det har varit en lång och tuff resa. Idéerna har varit många, vi har inte alltid varit överens och ibland har det känts som en hopplös uppgift. Men nu är vi här. Och vi hoppas att ni läsare också tycker att vi tagit ett gott steg framåt. Vi är förstås nyfikna på vad ni tycker, så tveka inte att höra av er.

För även om vi i och med detta nummer ser något nytt och känner att vi nått fram till ett mål, så är den nya formen främst en anhalt som gör det möjligt för oss att gå vidare. För oss på redaktionen fortsätter nu resan med att utveckla och förbättra tidningen för att den ska leva upp till både era och våra egna förväntningar.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.