I Trelleborg fattar roboten besluten

Digitalisering På arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun har handläggningstiden för ekonomiskt bistånd minskat från en vecka till en arbetsdag samtidigt som antalet handläggare mer än halverats. Förklaringen ligger i en kombination av genomlysta processer, förändrade arbetssätt och automatiserat beslutsfattande.

I Trelleborg fattar roboten besluten
På arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun har handläggningstiden för ekonomiskt bistånd minskat med automatiserade beslut. Foto Susanne Nilsson.

I Trelleborgs kommun har ekonomiskt bistånd brutits ut från socialtjänsten och istället lagts över på arbetsmarknadsförvaltningen. Detta efter insikten om att fler än nio av tio som är i behov av ekonomiskt stöd saknar arbete och därmed också är i behov av arbetsmarknadsåtgärder.

Sedan 2015 har de sökande möjlighet att lämna in sin ansökan digitalt och 2017 infördes även en helt automatiserad beslutsprocess, utan någon som helst mänsklig inblandning. Istället för att en fysisk handläggare bereder ärendet stämmer roboten av uppgifterna gentemot olika register och avgör om personen har rätt till stöd utifrån de riktlinjer som finns i systemet. Totalt tar hela processen mellan 5 och 30 sekunder.

Zara Göransson Tosic. Foto Camilla Melinder Odier.

– Den initiala bedömningen av personens arbetsförmåga görs dock alltid manuellt av en arbetsmarknadssekreterare innan roboten tar över ärendet, förklarar Zara Göransson Tosic, förvaltningschef på arbetsmarknadsförvaltningen.

En tredjedel standardärenden

Omkring en tredjedel av ansökningarna om ekonomiskt bistånd klassas som standardärenden och kan därmed genomgå den automatiserade beslutsprocessen. Och vinsterna är stora.

Numera tar det endast en arbetsdag från det att ansökan kommer in tills beslutet är fattat jämfört med en vecka tidigare. Dessutom har antalet handläggare kunnat reduceras från åtta till tre samtidigt som tid frigörs för mer angelägna arbetsuppgifter.

– Det har bland annat att göra med den genomlysning och effektivisering som vi gjort av våra processer. Men även införandet av automatiserat beslutsfattande är en starkt bidragande orsak, konstaterar Zara Göransson Tosic.

Förutom effektivitetsvinsterna påverkas även kvaliteten på besluten i positiv riktning, menar hon.

– Genom att roboten gör exakt det som den programmerats för elimineras den mänskliga faktorn.

Zara Göransson Tosic efterlyser dock en förändrad lagstiftning som tydligare öppnar upp för automatiserat beslutsfattande inom kommunal verksamhet. I dag saknas rättspraxis inom området och i Trelleborgs kommun görs bedömningen att det inte är förbjudet enbart av den anledningen att det saknas en direkt tillåtande bestämmelse i kommunallagen.

– Om nu vår nämnd beslutat att driftsätta ett system för automatiserat beslutsfattande bör nämndens beslut också kunna delegeras till en robot. Att en handläggare då ska behöva gå in och klicka på en beslutsknapp för att godkänna algoritmens beslutsunderlag känns överflödigt, säger hon.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.