ICA får högst betyg av kunderna

 Svenskt Kvalitetsindex, SKI, mätningar av den svenska detaljhandeln är nu klara. Den visar att svenska folket ger sin dagligvarubutik lägre betyg i år jämfört med de föregående åren. Trenden är sjunkande och nöjdheten ligger nu inte högre än i många andra stora branscher. Bäst betyg får ICA med ett idex på 69, en halv enhet lägre än förra året. Därefter kommer Coop med 65,8 och Axfood med ett index på 65. Flera av de fristående butikerna och kedjorna drabbas av sjunkande kundnöjdhet. Ett exempel på detta är gruppen Vi handlarna. Undantag utgör Bergendahls som får höga betyg av sina kunder. Lidl som nu mäts för tredje året uppvisar bättre värden än förra året, 56,8 (men fortfarande klart under branschsnitten), medan det motsatta gäller för Netto.

Apoteket har en fortsatt stark kundnöjdhet och ligger i topp bland de fyra delbranscher som mäts inom detaljhandeln. Betygen har emellertid sjunkit i år och verksamheten ifrågasätts i flera hänseenden. En klar majoritet av svenskarna föredrar också en liberalisering av försäljningen av ”apoteksvaror”.

Systembolaget erhåller nu bättre kundnöjdhet än direkt efter raset 2003. Kundernas bedömningar skiljer sig åt mellan olika aspekter. Systembolaget image (bilden av bolaget) är fortfarande svag, medan prisvärdet nu förbättrats ordentligt enligt kunderna.

Byggvaruhusen mäts för tredje gången i år. Här får K-Rauta och ByggMax de bästa betygen bland alla  mätta kedjor.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.