Idag utexamineras nykläckta kvalitetsproffs

Kompetensutveckling Idag, 1 juni, utexamineras andra kullen kandidater från programmet Ledarskap-Kvalitet-Förbättring från Uppsala universitet.
Utbildningen startade hösten 2014 och sedan dess har programplatserna varit fulltecknade och det finns goda chanser att få jobb. 

Idag utexamineras nykläckta kvalitetsproffs

Hanna Bergman, 24 år, studerar sista året på programmet och examineras i dag. När hon skulle välja utbildning hade hon inte målet inställt på något särskilt program och hon hade hittills inte hittade något som riktigt fallit henne i smaken. Men med Ledarskap – Kvalitet – Förbättring föll bitarna på plats. Programmet gav en bra grund i det tekniska och inkluderade också verksamhetsutveckling, ledarskap och projekt. Det gjorde att hon ansökte direkt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Kvalitet är ett brett ämne och att man dessutom kan kombinera programmet med juridik och företagsekonomi passade mig perfekt.

Och hennes förväntningar har infriats och på det hela taget har det varit en bra utbildning tycker hon. Framför allt upplägget med att de har fått arbeta tillsammans med olika organisationer och att de varvar teori med praktik.

Hanna Bergman ser väldigt positivt på framtiden. Hon har ännu inget konkret jobb på gång men ser en efterfrågan på kompetens i kvalitet och verksamhetsutveckling.

– Visserligen är det inte en yrkesutbildning som ekonom eller läkare. Men när vi har arbetat med olika organisationer ser man behovet av vår kunskap och att det finns en efterfrågan på vår kompetens. Men jag tror också att vi behöver marknadsföra oss mer.

Kandidatprogrammet i Ledarskap-Kvalitet-Förbättring är förlagd till Campus Gotland. Det var 2013 som högskolan i Visby slogs ihop med Uppsala universitet. Något som gav positiva effekter för Högskolan på Gotland menar Mia Ljungblom, programansvarig och lärare på kandidatprogrammet i Ledarskap-Kvalitet-Förbättring, på Campus Gotland.

– I och med sammanslagningen fick vi mer legitimitet. Innan hade vi varken lektorer eller professorer i sådan utsträckning att vi kunde erbjuda ett program. Men i och med sammanslagningen kan vi resursfördela på annat sätt. 

Ända sedan i början på 2000-talet har Högskolan på Gotland med framgång gett kurser i kvalitetsteknik. De flesta kurser gavs då på distans, men även campus kurser fanns i utbudet. I och med sammanslagningen startade de även ett treårigt program till högskoleingenjör, med inriktning i ledarskap och kvalitet. När man läser ett kandidatprogram är vissa delar av programmets kurser valbara. På kandidatprogrammet i Ledarskap-Kvalitet-Förbättring är huvudämnet kvalitetsteknik tillsammans med ledarskap. I den valbara delen kan studenterna själva sätta ihop sitt paket efter intresse. På campus Gotland kan studenterna bland annat välja juridik eller företagsekonomi. 

Sedan programmet startade har man fyllt sina 30 årliga platser. Och utsikterna för jobb är goda.

– Av de elever som gick våren 2017 har 70 procent fått jobb inom tänkt yrkesroll – kvalitet och/eller verksamhetsutvecklare eller projektledare, berättar Mia Ljungblom.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste