Idealbilden möter den krassa verkligheten

Idealbilden möter den krassa verkligheten

Hur är mitt ledarskap? Den frågan har jag haft anledning att ställa mig ett antal gånger i arbetet med det här numret av KM. Jag tycker att frågan är både spännande och läskig och det är med visst motstånd jag skriver en ledare i ämnet. Spännande för att det väcker min nyfikenhet kring ämnet ledarskap och hur det tar sig uttryck i praktiken. Men samtidigt läskigt, för när jag tänker på mitt eget ledarskap så vet jag att jag har så mycket kvar att lära mig och jag blir lite rädd för att blotta mina brister. Jag skulle kunna vara tydligare i mitt ledarskap, skulle kunna ge mer och snyggare feedback, skulle kunna skapa mer inspiration i arbetet och vara bättre på så många sätt.

I min research inför temat i detta nummer kom jag in på en Linkedin-grupp där man diskuterade vad som utmärker ett gott ledarskap. Här flödade ord som inspirerande, visionärt och vägledande. En bra ledare beskrevs som den som kan locka fram det bästa hos medarbetarna, har god självkännedom, är bra på kommunikation och att hantera relationer. Listan blev väldigt lång. Det är inte alls ovanligt att ledarskap målas upp som en idealbild, ouppnåelig för en vanlig människa. Kanske är det också det som gör att ämnet ibland känns lite skrämmande.

Samtidigt lägger jag märke till att begreppet chefsskap poppar upp. Allt fler pekar på problemet med att vi bara pratar ledarskap och gömmer undan det viktiga chefsskapet som något fult och tråkigt. Lägger man till chefsskapet till ledarskapet så formas en mer mänsklig bild av ledarrollen. Om jag får spå en trend så tror jag att vi kommer att få se ett uppsving för chefsskapet framöver och att de två inte separeras som en Dr Jekyll och Mr Hyde.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.