Ideell sektor tar ton

Gränserna mellan privat och offentlig sektor och civilsamhället blir allt mer lika i uttryck och förhållningssätt. Och det är den ideella sektor som sätter tonen när det gäller framtidsfrågor, inte minst gällande hållbarhet, visar en ny studie.

Studien The Future Role of Civil Society från World Economic Forum och KPMG bygger på svar från 200 chefer och ledare inom olika samhällssektorer, expertintervjuer och workshops. Och en av slutsatserna är att ideell sektor sätter tonen när viktiga framtidsfrågor diskuteras, inte minst hållbarhetsfrågor. Enligt Lord Michael Hastings, Global Head of Citizenship, KPMG International, har ideella organisationer lokal expertis och insikter på gräsrotsnivå som andra samhällssektorer ibland saknar. Det är anledningen till att allt fler ideella föreningar och organisationer samarbetar med myndigheter och näringsliv för att skapa ett mer socialt, ekonomiskt och ekologiskt samhälle.

– Sådana samarbeten är helt nödvändiga om vi ska få bukt med de stora framtidsfrågorna. På sikt är det troligt att vi får se nya typer av organisationer och samarbetsformer som ytterligare suddar ut en del av gränserna mellan ideell sektor och andra samhällssektorer”, säger han.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.