Image viktigare för kundnöjdhet

Kundnöjdheten för storbankerna rasar i årets mätning från Svenskt Kvalitetsindex. Dessutom visar det sig att bilden av bankerna blir allt viktigare för nöjdheten.

Storbankerna Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank får ett markant lägre betyg i nöjdhet hos privatkunderna. På privatmarknaden är också lojaliteten på en rekordlåg nivå. Om kunderna skulle välja om bank idag är det inte särskilt troligt att de skulle välja om sin bank. Benägenheten att rekommendera sina bank till vänner minskar också.

Bankerna uppfattas dessutom som mindre ansvarsfulla av privatkunderna och deras image har blivit allt viktigare för kundernas nöjdhet.

Till skillnad från privatkunderna är företagskunderna riktigt nöjda med bankernas produkter. Årets resultat är det högst under den senaste tio-års perioden. Samtliga banker fick högre betyg på upplevd produktkvalitet och upplevt värde av produkter och service.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.