Industrin satsar på nytt program för livslångt lärande

Kompetensutveckling Ett nytt utbildningsprogram ska ge tillverkningsindustrin ett kompetenslyft inom kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling. Yrkesverksamma uppmuntras att lära sig hela livet för att följa med i omvärldsförändringar.

Industrin satsar på nytt program för livslångt lärande

Industrin behöver ny kompetens till följd av den snabba teknikutvecklingen. Därför etableras ett nytt nationellt utbildningsprogram som ger nyckelpersoner i tillverkningsindustrin ett kompetenslyft inom kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling.

Det är Jönköping University och Mälardalens högskola som samarbetar i projektet Professional Education for Manufacturing Innovation, förkortat Premium. Finansiär är KK-stiftelsen.

Efter en pilotstudie som inleddes 2017 och ett nyligen beslutat anslag från KK-stiftelsen på 42 miljoner kronor kan projektet nu drivas i full skala.

– Det finns många högutbildade inom industrin, men om deras utbildning är mer än fem, tio år måste den uppdateras. Premium baseras på en stark forskningsmiljö på lärosätena, där framtida trender ofta upptäcks tidigare än på företagen. Samtidigt har kursdeltagarna med sig ett kunnande som lärarna måste ha djupa kunskaper för att svara upp mot, säger Ulf Hall, chef för externa relationer och kommunikation på KK-stiftelsen.

Företagen deltar
Industrin deltar i utvecklingen av kurserna för att öka relevansen. Bland de medverkande märks ABB, Assa Abloy, AstraZeneca, Volvo CE, Bombardier, Husqvarna, Saab, Scania, samt flera branschorganisationer.

– På Husqvarna utvecklar vi världsledande produkter och tjänster, och det kräver att vi hela tiden utvecklar vår kunskap inom produktutveckling, tillverkning, och hela kedjan från leverantör till slutkund. Robotisering, digitalisering, och livslångt lärande är en naturlig del av detta. Därför är Premium en perfekt match för oss, säger Johan Jakobsson, Senior Manager – Supply Chain Development på Husqvarna Group.

Läs även: Många privata tjänstemän får ingen kompetensutveckling.

Premium kommer att ha fyra fokusområden med kopplingar till forskning på respektive lärosäte. Flera olika nätbaserade och flexibla kurser erbjuds inom områdena:

  • Industri 4.0
  • Effektiv utveckling – Processer och metoder för produktionsutveckling
  • Flexibel och förändringsbar produktion
  • Hållbar produktion.

Totalt omfattar kurserna 75 högskolepoäng. Projektet löper under fyra år. Samtliga kurser kommer att ges två gånger under projektperioden och är under denna tid kostnadsfria.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.