Ineffektiv byggbransch kan lära av Lean Production

Förbättringsarbete Lean skulle kunna hjälpa byggbranschen att transformeras. Behovet av förändring är stort, konstaterar Mikael Anjou i en ny bok. Gamla strukturer behöver lösas upp för att byggandets aktörer ska kunna arbeta mer effektivt och kundorienterat, menar han.

Ineffektiv byggbransch kan lära av Lean Production
Mikael Anjou, foto Åke Gunnarsson.

I dag släpps boken ”Den ineffektiva byggbranschen – en förändringsagenda”, som är skriven av Mikael Anjou, tidigare vice koncernchef på Einar Mattsson AB. Han ser stora problem i branschen:

– Produktivitetstillväxten i byggsektorn har varit obefintlig i minst två decennier. I många år har det påpekats från olika håll att det finns problem, redan 2002 fick till exempel en SOU-utredning om branschen titeln ”Skärpning gubbar”. Och en väldigt stor del av byggkostnaderna går åt till att rätta till fel.

Kan lära av Lean

Den kanske viktigaste förändringen som krävs i många av byggsektorns företag är en uppgörelse med uttrycket ”Så här gör vi i branschen”, menar Mikael Anjou:

– Sektorn kan lära sig av andra branscher som har haft högre produktivitetstillväxt.

Ett exempel på metod för verksamhetsutveckling är Lean, som går ut på att skapa maximalt kundvärde av de resurser man har. Lean förenklar, ökar kvaliteten för kunden och förbättrar lönsamheten.

– Det som Lean tillför – vid sidan av en serie effektfulla verktyg – är fokus på en helhet, ett system. Oavsett vad man kallar det behöver företag i byggsektorn skapa produktionssystem som fokuserar på arbete som är värdeskapande. Vi kan inte ha en så stor sektor som inte förbättras. Kvalitetsbristerna borde till exempel minst halveras, säger Mikael Anjou.

Läs även: Lean och simulering ett vinnande recept 

Stela strukturer

Utmaningarna är dock stora. Det finns grundläggande strukturer som sätter käppar i hjulet. Ett av de största problemen menar Mikael Anjou är kollektivavtalet.

– Det är positivt med kollektivavtal i sig, men byggbranschens avtal är problematiskt. Exempelvis mäts ackord enbart kollektivt och produktionen bara på kort sikt. Det är svårt att få ledarskapet att fungera. Yrkesarbetare och tjänstemän är väldigt uppdelade, fast de arbetar på samma arbetsplats. Jag har inte sett en så stark vi-och-dom-mentalitet någon annanstans.

En annan strukturfråga gäller leverantörer.

– Branschen behöver i mycket större utsträckning arbeta med långsiktiga leverantörsrelationer, vilket innebär att entreprenadjuridiken måste ändras. Det gäller också att gå från ständigt nya upphandlingar i varje projekt till ett närmare samarbete med leverantörerna, där man gemensamt driver utvecklingen framåt, säger Mikael Anjou.

Han pekar också ut två andra strukturer som problematiska; topdown-regleringar som drabbar branschen, och att det på vissa marknader finns oligopolsituationer.

– Påtvingade institutionella ramverk är konserverande; plan- och bygglagen, markanvisningsprocessen, hyreslagstiftningen, Boverkets Byggregler och lagen om offentlig upphandling är några av dem. En del länkar i värdekedjan har också bristande konkurrens.

Läs även: Nomineringen till Svenska Leanpriset klar

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.