Ineffektiva it-lösningar stjäl värdefull arbetstid

Arbetsmiljö Bättre förankrade och mer användarvänliga it-system skulle spara företagen drygt 12 miljarder kronor per år. Det visar en rapport från Unionen.

Användarna har för dåligt inflytande över sin it-miljö och systemen styr ofta medarbetarnas arbete på ett onödigt och besvärande sätt. Problemen är inte it-systemen i sig utan hur de införs på företagen.

I Unionens undersökning har 2 047 tjänstemän i privat sektor svarat på frågor om sin it-miljö. Undersökningen visar att it får allt större betydelse för hur man upplever den dagliga arbetssituationen. Trots det är upplever många att de har ett begränsat inflytande över it-miljön.

I årets undersökning svarar två av tre att de inte får vara med och påverka utformningen av it-relaterade arbetsrutiner. En av tio anser att it-systemen fungerar som de ska. Hälften svarar att de inte fått nödvändig information och kunskap för att använda systemen på ett effektivt sätt.

Här finns det mycket pengar att spara. Unionens beräkning visar att företagen skulle kunna frigöra tid bland tjänstemännen som motsvarar drygt 12 miljarder kronor årligen om it-systemen fungerade som medarbetarna önskar.

– Dåligt förankrade it-lösningar ger företagen onödiga kostnader och skapar frustrerade medarbetare. De som ska använda systemen är de som vet bäst vad som funkar och vad som inte funkar. Därför måste personalen få möjlighet att vara delaktiga och påverka när nya it-lösningar införs, säger Peter Hellberg, 1:e vice ordförande Unionen.

Läs hela rapporten Tjänstemännens IT-miljö – Lyssna på oss som ska använda det

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.