Inflation i överklaganden

Juridik och lagstiftning Varje år görs tusentals överklaganden gällande offentliga upphandlingar. Men 70 procent av de överklagande förlorar. En ny utredning ser nu över lagen för att stävja inflationen av överklaganden.

Varje år dras det igång cirka 3 000 nya processer som handlar om offentlig upphandling. Det uppskattar Ulf Palm, som är förbundsjurist på Sveriges kommuner och landsting, SKL.

– Det är många onödiga processer och att sitta avtalslös är förstås ett jätteproblem för kommunerna, säger Ulf Palm till Telekom idag.

Men en förändring som skulle kunna hjälpa de offentliga verksamheterna är på gång. Just nu pågår en utredning som bland annat kan leda till en ändrad lag vad gäller offentlig upphandling. Man ska bland annat se över om det ska bli lagstadgat att få göra en temporär direktupphandling under pågående överprövningar.

– En kommun är ju tvungen att tillhandahålla vissa tjänster och då skulle en lösning vara att göra en temporär direktupphandling för att lösa situationen och inte stå avtalslösa.

Nya förslag

Det är personal hos kammarrätten som håller i utredningen, den ska förhoppningsvis vara klar den 15 juni i år, vilket skulle kunna innebära att en lagändring kan träda i kraft till årsskiftet 2014/2015.

Utredningen innehåller också fler aspeker: bland annat om man ska höja avgiften för att begära en överprövning då det i dagsläget inte kostar något att sätta igång en process.

En annan fråga är hur kostnaderna för processen ska fördelas. Som det nu ser ut står alla parter för sin egen del, men i en framtid kan det bli så att den som förlorar får stå för hela kostnaden.

– Hela det nuvarande systemet kostar ju ofantligt mycket pengar. Cirka 70 procent av de som söker överprövning får inte rätt, det är väldigt många helt onödiga processer kring offentlig upphandling.

Börja i tid

Att ge några generella råd menar Ulf Palm är väldigt svårt att göra. Men att vara ute i god tid är trots allt, väldigt viktigt.

– Det bästa tips jag kan ge är att man som ansvarig på offentlig verksamhet startar upphandlingen i så god tid som möjligt, lång innan det nuvarande avtalet är på väg att löpa ut. På så sätt är risken mindre att sitta avtalslös om det blir överprövningar, menar Ulf Palm.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.