Informationssäkerheten inom vård- och omsorg granskas

Digitalisering Riksrevisionen genomför just nu en granskning av vårdens och omsorgens informationssäkerhet, och statens arbete med att förbättra den. Bakgrunden är bland annat ett behov av att öka förtroendet för digitala tjänster.

Informationssäkerheten inom vård- och omsorg granskas
Foto: Stockadobe

Svensk digitaliseringspolitik syftar till att göra Sverige världsledande i digitalisering, och att hitta nya viktiga användningsområden för digital teknik. Regeringen har även som mål att Sverige ska bli bäst i världen på digitalisering av vård och omsorg, och detta redan till 2025.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Statens satsningar på digitalisering förväntas bland annat bidra till mer tillgänglig, jämlik och effektiv vård och omsorg.

Ett steg i att möjliggöra detta är att känsliga personuppgifter ska kunna delas digitalt inom och mellan vård- och omsorgsutförare.

Flera lagar ställer krav på hur regioner och kommuner ska skydda patientinformation idag. Om informationen i patientjournaler är felaktig eller otillgänglig kan det få allvarliga följder för individen.

Det kan också skada förtroendet för digitala tjänster och tilliten till vården och omsorgen – och därmed bromsa statens digitaliseringsvision.

Resultatet av riksrevisionens granskning kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i april 2024.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.