Informella nätverk viktiga för beslutsfattare

Det räcker inte med formell jämställdhet inom politik och partnerskap. De informella sociala nätverken är avgörande. Det enligt två Örebroforskare som medverkar i Vinnovas antologi Promoting Innovation.

Sveriges Innovationsmyndighet Vinnova har lanserat antologin Promoting Innovation – en antologi med temat innovation och genus. Boken utgör ett försök att samla artiklar och sprida kunskap hur genus och innovationsutveckling samspelar. Boken lanseras i samband med att resultaten av Forskning och utvecklingsarbetets satsning TIGER – Tillämpad genusforskning för starka forsknings- och innovationsmiljöer presenteras.

Örebroforskarna Mona Hedfeldt och Gun Hedlund har skrivit ett kapitel i boken, baserat på deras forskning om genus och strukturfondspartnerskap. De visar att det inte räcker att bara räkna huvuden inom politik och partnerskap, eftersom de informella sociala nätverken spelar en viktig roll för hur beslut fattas.

– Boken lyfter vikten av genusmedvetenhet om innovation ska bli mer än bara ord för en liten manlig elit, säger Gun Hedlund, docent i statskunskap vid Örebro universitet.

Rotary och informella beslutsvägar

Mona Hedfeldt, forskare i kulturgeografi, och Gun Hedlund jämför i sin artikel hur två svenska län, Jönköpings län och Jämtlands län, arbetar med regionala strukturfondspartnerskap. Dessa fördelar pengar från EU:s regionala utvecklingsfond och driver det regionala utvecklingsarbetet runt om i landet. Under perioden 2007-2013 fördelas 14 miljarder via de oftast okända strukturfondspartnerskapen.

– När vi undersökte deltagandet i dessa partnerskap och omkringliggande nätverk visade det sig att det överhuvudtaget är sällan kvinnor från näringslivet är inblandade i referensgrupper eller planering av strukturfondsprojekt, som ska skapa bättre möjligheter för innovation och företagande kvinnor, säger Mona Hedfeldt.

Forskarna menar att de sociala nätverken spelar en viktigare roll än förväntat och att de informella nätverken präglas av en manlig elit.

– Flera kvinnor pekade på att till exempel Rotaryklubbar spelade en viktig roll för få tillgång till information. Trots detta valde de att inte gå med – både av principiella skäl men också med anledning av att det upplevdes som en manlig, hierarkisk arena, säger Gun Hedlund.

– Så även om de formella strukturerna har en jämn könsfördelning så räcker inte det om kvinnor står utanför inflytelserika nätverk. Det är viktigt att kvinnor i politik och näringsliv hittar sätt att bygga informella nätverk på som gör att de kan ha inflytande över hur prioriteringsbeslut sker vid innovationssatsningar, fortsätter hon.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste