Ingen mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2002

Domarkommittén för Utmärkelsen Svensk Kvalitet har beslutat att inte utdela Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2002. Domarkommittén motiverar sitt beslut med att de främsta organisationerna bland årets deltagare visserligen har visat på framgångsrikt arbete med kundorienterad verksamhetsutveckling. De kännetecknas av systematiska och integrerade angreppssätt som genomsyrar verksamheten och ett förbättringsarbete som har lett till en påbörjad stark resultatutveckling på många områden. De redovisade resultaten har dock ännu inte nått den nivå, jämnhet och utveckling som enligt domarkommittén bör känneteckna organisationer som kan tjäna som föredömen totalt sett.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.