Ingrip mot mobbning – och skydda dig själv

Arbetsmiljö Att ingripa när någon blir mobbad hjälper inte bara den som utsatts. Ny forskning från Linköpings universitet visar nämligen att den som är passiv riskerar att utsättas för mobbning själv.

Ingrip mot mobbning – och skydda dig själv
Säg ifrån när någon utsätts för mobbning – och sätt igång en positiv spiral. FOTO: ADOBE STOCK

Hur agerar du om någon utsätts för mobbning? Är det självklart för dig att ingripa och säga ifrån eller försöker du hålla en låg profil av rädsla för att själv bli utsatt? Om du hör till de sistnämnda finns all anledning att tänka om, menar Michael Rosander, biträdande professor vid Linköpings universitet, och professor Morten Birkeland vid Bergens universitet.

I en gemensam vetenskaplig artikel som de nyligen publicerat framgår att den som ingriper mot mobbning snarare har mindre risk att utsättas själva, medan den passiva åskådaren får mer än tre gånger så hög risk att utsättas.

– Det är första gången konsekvenser av att ingripa mot mobbning undersöks. Det finns tidigare studier som undersökt vad människor tänker om att ingripa mot mobbning om man blir vittne till det och det är tydligt att det finns en rädsla att själv bli drabbad. Vår forskning visar att den rädslan är ogrundad, säger Michael Rosander i ett pressmeddelande.

Viktig insats för arbetsplatsen

Förutom att du hjälper den som utsätts för mobbning om du ingriper gör du också en viktig insats för arbetsplatsen i stort. Att låta mobbning fortgå kan vara tecken på en dåligt fungerande arbetsplats.

– Vi har tagit de första stegen, men hoppas att fortsatt forskning ska göra oss ännu klokare. Vi vill bland annat veta hur situationen påverkas av olika sätt att agera när man ser mobbning eller av den status den som mobbar eller den som ingriper har, till exempel om det är ens chef som mobbar, säger Michael Rosander.

Så gjordes studien:

Ett representativt urval av den svenska befolkningen i yrkesverksam ålder, på arbetsplatser med minst 10 anställda, svarade på enkäter utskickade av Statistiska centralbyrån, SCB. I den första enkäten som gick ut 2017 fick de svara på om de under det senaste halvåret iakttagit mobbning och om de försökt ingripa eller inte. Vid uppföljningen 2019 svarade de på om de själva utsatts. Det var då det visade sig att de som inte gjort något löpte mer än tre gånger så hög risk att själva mobbas.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste