Inhyrd personal känner mindre tillit

Arbetsmiljö Medarbetare som hyrs in känner mindre tillit till sina arbetskamrater än de som är fast anställda. De känner även mindre tillit till andra människor i samhället. Det visar en ny avhandling i sociologi.

Något som utmärker de allra bäst fungerande arbetsplatserna är en hög grad av tillit. Att göra satsningar för att öka tilliten ökar även ofta organisationens kvalitet. Något som har visat sig påverka graden av tillit är medarbetarnas anställningsform. Sven Svensson, doktorand på Mittuniversitetet, har i en avhandling tittat närmare på hur personal som arbetar som inhyrda via till exempel bemanningsföretag upplever sin arbetssituation.

– Vi har studerat inhyrd personal och delat upp dem i två kategorier; de som frivilligt valt arbetet som inhyrd respektive de som hellre skulle vara traditionellt anställda. Det visade sig att de som hellre skulle vilja ha en traditionell anställning har lägre tillit till de kundorganisationer som hyr in dem än de som själva valt att vara bemanningsanställda, säger han.

Tillit är ett fenomen som bland annat främjas av resurser vi får i jobbet. Tidigare forskning har visat att inhyrda medarbetare inte får samma resurser som direktanställda. Det gäller exempelvis tillgång till kompetensutveckling. Sven Svenssons avhandling visar dock att även om inhyrda medarbetare har samma möjligheter som fast anställda känner de ändå svagare tillit. En orsak till detta kan vara den brist på kontinuitet som präglar flexibla arbetsformer såsom personalinhyrning.

– Detta kan i sig ha en negativ påverkan på sammanhållningen och tilliten mellan människor. Det framhålls ofta i det offentliga samtalet hur ökad flexibilitet på arbetsmarknaden är något oproblematiskt och önskvärt, men resultaten från min avhandling visar delvis en annan bild. Förhoppningsvis kan avhandlingen bidra till en mer nyanserad debatt, säger Sven Svensson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.