”Innovation är en överlevnadsfråga”

Förändringsarbete Ingenjörer saknar tid och resurser för att arbeta med förnyelse och utveckling. Det är ett allvarligt hot mot den svenska industrin, konstaterar Sveriges Ingenjörer.

”Innovation är en överlevnadsfråga”

Sveriges Ingenjörer har frågat sina representanter på de största industriföretagen om hur innovationer främjas i deras företag. Enkäten visar bland annat att 44 procent av ingenjörerna saknar tid för att utveckla idéer till nya produkter och tjänster. 57 procent av de svarande anser att det långsiktiga arbetet med innovationer inte följs upp i företaget.

Att företagen inte sätter av tillräckligt med tid och kraft för innovationer är på sikt ett hot för framtida arbetstillfällen, konstaterar Sveriges Ingenjörer som menar att innovationer som leder till unika produkter och tjänster alltid måste prioriteras i ett företag, oavsett konjunkturläge.

– Ägare och styrelser måste bli mer aktiva i att lyfta fram insatser och stimulera enskilda ingenjörer för att öka innovationerna. Det är en överlevnadsfråga, säger Peter Larsson, samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.