Innovation och nytänkande utmaning för skolan

Kundfokus Svenska skolan får högt betyg av elever och föräldrar. Lärarna upplever dock en allt tuffare arbetsvardag där det är svårt att hinna med. Det visar Svenskt kvalitetsindex mätning av nöjdheten med skolan som presenterades på Kvalitetsmässan.

Innovation och nytänkande utmaning för skolan

Under ett seminarium på Kvalitetsmässan i Göteborg presenterade Svenskt kvalitetsindex nöjdhetsresultaten inom sektorn samhällsservice, med fokus på skolan.

Generellt sett är både elever och föräldrar nöjda med skolan, som får betyg som ligger högt, även jämfört med andra branschmätningar. Sju av tio anger att de skulle rekommendera sin skola till andra.

Mest nöjd är elever och föräldrar som tillhör skolor i privat regi.

– Förra året fick den kommunala gymansieskolan högre betyg än den privata, men i år är nöjdheten med de privata alternativen högre inom både förskola, skola och gymnasieskola, säger Kerstin Fredriksson, projektledare på Svenskt kvalitetsindex.

I mätningen har man också studerat vilka områden som är viktigast för att stärka nöjdheten. Här visar det sig att innovation och nytänkande, hur skolan står sig i konkurrensen med andra skolor samt ledningen av skolan är de stora utmaningarna.

– Intressant att notera är att lärartäthet inte är något som upplevs som prioriterat av föräldrar och elever, poängterar Kerstin Fredriksson.

– Jag tror att digitaliseringen är en av de stora utmaningarna för skolan. Idag har vi hög tillgång till digitala hjälpmedel, men pedagogiken behöver också utvecklas. Här behövs det verkligen innovation och utveckling, säger Emil Gustavsson, ordförande för Sveriges elevkårer.

Medan nöjdhetssiffrorna för elever och föräldrar pekar uppåt, så pekar siffrorna för lärarnas nöjdhet nedåt. Framförallt upplever de att de inte hinner med sina arbetsuppgifter och att de inte får det stöd och den hjälp de behöver.

– Problematiken liknar den som finns inom många andra yrkesgrupper. Lärarna upplever att de inte får ägna sig åt det de har utbildat sig för, utan att administration tar upp mycket onödig tid. Vi behöver digitala hjälpmedel som underlättar, som inte blir en belastning, säger Karin Pleijel, skolkommunalråd i Göteborg.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.