Innovationsföretagen navigerar genom krisen

Innovation Innovationsföretagen har klarat av att navigera sig igenom de utmaningar som pandemin har inneburit. Genom nya arbetssätt och förmågan att ställa om verksamheten efter nya förutsättningar har man lyckats behålla medarbetare och leverera värde till sina kunder, framgår av en branschrapport.

Innovationsföretagen navigerar genom krisen
Foto: Stock Adobe.

Innovationsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom bland annat arkitekt- och ingenjörssektorn.

En färsk rapport visar nu att de negativa effekterna av pandemin mildrades under förra året. Flera indikatorer pekar uppåt.

Fler företag och ökad omsättning

Antalet företag i innovationssektorn växte med 6 procent under 2021 jämfört med 2020 och uppgick i slutet av året till omkring 12 900. Den totala omsättningen ökade från 102,3 miljarder kronor till 119,9 miljarder kronor och antalet medarbetare ökade från 76 300 till 82 300.

För de 300 största företagen, som svarar för 71 respektive 70 procent av sektorns omsättning och medarbetare, ökade omsättningen per anställd från 1,34 miljoner kronor till cirka 1,47 miljoner kronor. Vinstmarginalen uppgick till 7,7 procent jämfört med 7,6 procent året innan.

– Det är tydligt att företagen i innovationssektorn har en god anpassningsförmåga och förmåga att leverera värde även i utmanande tider. Detta är helt centralt för att Sverige ska klara klimatomställningen och stärka konkurrenskraften globalt, säger Anders Persson, tillförordnad förbundsdirektör Innovationsföretagen i en kommentar.

Förändrat omvärldsläge påverkar

Värt att notera är dock att rapporten omfattar utvecklingen för 2021. Innovationsföretagens konjunkturrapport Investeringssignalen från oktober i år visar att den framtidstro som byggdes upp under 2021 har ersatts av en försiktighet på både kund- och utförarsidan. Mycket beroende på ett förändrat omvärldsläge som en konsekvens av kriget i Ukraina.

En följd av det är förväntad lägre lönsamhet samt färre uppdrag.

– Det finns dock ett fortsatt underliggande behov av ökade investeringar inom energi, infrastruktur, bostadsbyggande och industriell utveckling som lägger en god grund för en långsiktigt god utveckling, säger Anders Persson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.