Innovationsmäklare kan skapa bryggor mellan startups och storbolag

Innovation Trots att startupföretag och storbolag har allt att vinna på att samarbeta kring innovation, uppstår ofta gnissel i maskineriet. Lösningen: så kallade innovationsmäklare som kliver in som medlare.
– Den rollen kan ta fram ett gemensamt språk, säger David Sjödin, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet.

Innovationsmäklare kan skapa bryggor mellan startups och storbolag
Startups och storbolag har allt att tjäna på samarbeten. Foto: StockAdobe

David Sjödin har tillsammans med ett forskarteam vid Luleås universitet undersökt vilken nytta rollen innovationsmäklare har för att skapa samarbeten kring innovation. Behovet har visat sig vara stort.

– Vi har jobbat i flera år med drakar inom svensk industri och sett att digitalisering är en jättehet fråga för de allra flesta. Samtidigt finns kanske inte den digitala kompetensen som krävs för innovationsprojekt just där. Det är inte deras kärnverksamhet, säger han.

Den kompetensen besitter däremot mindre startups som lägger alla sina resurser på att skapa AI-lösningar och olika sorters plattformar. Men det storbolagen saknar i innovationskompetens kompenserar de i stora nätverk och kundkretsar. En perfekt matchning kan tyckas. Problemet är att de två företagsformerna agerar inom två olika sorters arbetskulturer.

– Startupsföretagen är födda till att tänka digitalt. De är också snabba på fötterna. Där kanske man tänker ”nu har vi en idé och ett tillvägagångssätt, och därmed en färdig produkt inom en vecka”. Storbolagen är experter på produktutveckling, men är inställda på att det ska få ta tid, kanske ett årtionde från idé till resultat, säger David Sjödin.

Och här kommer innovationsmäklarna in i bilden. Innovationsmäklare är exempelvis konsulter, inkubatorer eller acceleratorer med kompetens inom olika typer av innovationsprojekt och som kan anlitas för att överbrygga glappet mellan de två parterna.

– Innovationsmäklarna är framförallt viktiga i början av samarbeten mellan storbolag och startups, innan parterna har lärt sig varandras förutsättningar och innan en tydlig ansvarsfördelning är satt. Deras huvudsyfte är att skapa struktur, säger David Sjödin.

För just strukturen är det som hittills har fått vissa startups att rygga tillbaka inför samarbeten historiskt sett.

– Man kanske går in i ett projekt i tron om att ens produkt faktiskt kommer bli verklighet och att man kommer få en kundkrets, medan storbolagen såg på kontakten som ett forskningsprojekt. Den typen av missförstånd går att undvika genom att en tredje part är med från start, säger David Sjödin och tillägger:

– Än så länge är detta en relativt ny roll men vi tror att den har en väldigt stor potential.

Studie Managing start-up – incumbent digital solution co-creation: a four phase process for intermediation in innovative contexts går att läsa i sin helhet här.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.