Lean i administration

Rik på jordnära exempel och reflektioner är denna bok en inspirationskälla för alla som är nyfiken på Lean i administrativa stödprocesser.

Lean i administration

Jakten på nya koncept för att öka kvalitet och effektivitet samt minska kostnader pågår ständigt. Det nuvarande intresset för Lean Production, eller ibland bara Lean, illustrerar detta.

De grundläggande principerna i Lean bottnar i idéer från Frederick Taylor, men har utvecklats och omsatts praktiskt av Toyota i deras Toyota Production System (TPS). I Sverige har Lean påverkat flera industriföretag, däribland Scania.

Lean står för ”resurseffektiv och mager produktion”, det vill säga, att man undviker att binda kapital i produktionen och distribution. Man kan kanske se Lean som ”ett sätt att använda mindre för att åstadkomma mer” – det handlar om att skapa mer värde för kunden genom att eliminera spill och slöseri (”muda”) i processerna.

Denna bok handlar om hur Lean kan tillämpas i administrativa stödprocesser – ett tillämpningsområde som fått det speciella namnet Lean Administration. Frågor som behandlas är: Vad innebär begreppet, varför är det användbart och vad är kundvärde och hur skapas det i stödprocesser? Framställningen berikas av exempel som inte är hämtade ”från fabriksgolvet”.

I boken sägs att ”Lean handlar snarare om att utveckla en stark företagskultur än att praktisera ett antal verktyg. När du praktiserar Lean finner du att många tankar och verktyg liknar de som finns i TQM och processorientering. Men Lean-konceptet är betydligt kraftfullare.”

Idag råder en begreppsförvirring som många av oss bidrar till att skapa och som jag tror skapar mer oreda än reda. Min tolkning är att Lean är ”amerikaniserad” version av TPS, som har snävare fokus än Toyota-versionen, som är mycket nära min bild av offensiv kvalitetsutveckling.

Denna bok om Lean Administration ”är tänkt att fungera som en handbok och inspirationskälla för alla som är intresserade av att praktisera Lean inom administrativa stödprocesser”. Bortsett från begreppsförvirringen, som inte denna författare ska lastas för, är den en utmärkt inspirationskälla genom sin trivsamma och lättlästa stil. Den är också rik på jordnära exempel och reflektioner från köttbullfabriken, guldgruvan, affärsbanken och stålverket. Däremot är jag mer tveksam till om den fungerar som handbok, eftersom nivån är ganska övergripande. Dock finns en övningsbok utgiven, som är mer konkret och behandlar kartläggning och förbättring av värdeflöden och som nog bättre fungerar som handbok.

Fakta

Lean Adminstration

Författare: Linus Larsson

Förlag: Liber Förlag

ISBN 978-91-47-08932-1

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.