Inspiratör i kvalitetsarbetet

Affärsstyrning Närmare verksamheten, fokus på processer och ett tydligt uppdrag till ledningen att ta ansvar. Birgitta Karlsson, kvalitetschef på Sandvik, ser stora möjligheter med den nya reviderade standarden.

Inspiratör i kvalitetsarbetet

Den 23 september publicerades den slutgiltiga versionen av nya Iso 9001. En drygt fyra år lång revideringsprocess är nu över. Birgitta Karlsson, kvalitetschef på Sandvik, har varit med på hela resan som representant i den svenska arbetsgruppen.

– Det har varit både intressant och roligt att få vara med och påverka i arbetet med standarden, att möta människor från olika delar av världen, med olika språk, kultur och olika typer av utmaningar, säger hon.

Leva sitt eget liv

Birgitta Karlsson poängterar att ett Iso-certifikat underlättar i kundrelationer, eftersom kunderna vet att det skapar en bra grund för att verksamheten har bra rutiner och arbetssätt. Istället för att fylla i frågeformulär om hur de arbetar med exempelvis avvikelser och grundorsaksanalyser för varje enskild kund, så kan de hänvisa direkt till sitt certifierade kvalitetssystem.

Men, allt hänger på att ledningssystemet hänger ihop med verksamheten så att certifikatet har trovärdighet.

– Det var hög tid att revidera standarden, som senast reviderades 2008. Förändringstakten i omvärlden är hög och många upplever att Iso 9001 inte räcker till. Då hamnar vi i ett läge där verksamheten utvecklas utanför kvalitetssystemet.

Sandvik är en global industrikoncern med mer än 47 000 anställda över hela världen.
Sandvik är en global industrikoncern med mer än 47 000 anställda över hela världen.

Risken med ledningssystemet i sin gamla tappning var att det mycket väl kan leva sitt eget liv där enskilda processer beskrivs och kvalitetssäkras, men utan ett helhetsperspektiv.

– Det är viktigt att Iso-certifikaten står för bra och hållbara kvalitetssystem, att dessa ligger nära verksamheten och ger ett bra stöd för vad vi gör. Ett viktigt mål med revideringen av standarden har varit just det, att komma närmare verksamheten genom att beskriva vilka våra processer är och vilka risker och möjligheter som är kopplade till dessa, berättar hon.

Läs mer på nästa sida ”Lättare skapa engagemang”

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.