Inte dags att skrota kontoren

Arbetsmiljö Än är det inte dags att skrota kontoren. Om tjänstemännen själva får bestämma väljer tre av fyra en kombination av arbete på arbetsplatsen och distansarbete, visar en färsk undersökning från TCO.

Inte dags att skrota kontoren
Foto: Stockadobe

För tre år sedan gick en stor del av tjänstemännen hem från arbetsplatserna på grund av pandemin och för ett år sedan kom de tillbaka – åtminstone en del av arbetstiden.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Nu när det finns möjlighet att kombinera distansarbete med arbete på arbetsplatsen vill en stor majoritet göra just det, kommenterar Therese Svanström, ordförande för TCO.

Av undersökningen framgår att 76 procent väljer en kombination av arbete på arbetsplatsen och distansarbete. Det gäller framförallt kvinnor och personer i åldern 35 – 44 år och de med hemmavarande barn.

Fakta

Fakta om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av TCO, via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel under perioden 28 mars – 4 april 2023. Deltagarfrekvensen var 63 procent med 1 793 förvärvsarbetande tjänstemän i åldern 18 – 65 år.

16 procent vill bara arbeta på arbetsplatsen och 7 procent bara på distans.

Tjänstemännen uppger att det främsta värdet av att vara på arbetsplatsen är kollegorna, medan det som värdesätts med distansarbete är att det förenklar livspusslet, sparar restid och ger möjlighet att arbeta ostört.

Undersökningen visar också 66 procent av tjänstemännen kan utföra stora delar eller i princip allt arbete på distans hemifrån, jämfört med 9 procent som inte kan utföra några uppgifter alls hemifrån.

Många har också fått gehör för sina önskemål. 68 procent av tjänstemännen arbetar redan på distans i den omfattning de vill, medan 29 procent arbetar mindre på distans än de önskar. Det främsta skälet uppges vara att arbetsgivaren inte tillåter distansarbete hemifrån.

– Det går att organisera arbetet på andra sätt för att möjliggöra för fler att jobba på distans. Arbetsgivarna behöver i dialog med de anställda utveckla möjligheterna till distansarbete för alla anställda där det är möjligt och relevant, säger Therese Svanström.

TCO:s ståndpunkter kring distansarbete

1. Utvidga möjligheterna.

Arbetsgivare bör utveckla möjligheterna till distansarbete för alla anställda där det är möjligt och relevant. Yrkesgrupper som sjuksköterskor, poliser och tulltjänstemän kommer alltid behövas ute i samhället, men även de kan ha arbetsuppgifter som går att utföra på distans.

2. Utrusta medarbetarna.

Arbetsgivare bör säkerställa att anställda som jobbar mycket hemifrån har välfungerande it-utrustning, bra möbler och annat stöd för en god arbetsmiljö. Arbetsgivarna behöver leva upp till arbetsmiljölagens krav om god arbetsmiljö vid distansarbete.

3. Förändra kontoren.

Arbetsplatsen behöver dels locka till möten och kreativt samspel, dels erbjuda arbetsro för den som inte vill eller kan arbeta hemifrån.

4. Bygg gemenskaperna.

Socialt umgänge med kollegor är en viktig källa till motivation och arbetsglädje. Arbetsgivare bör se över hur gemenskap kan främjas i ett mer flexibelt arbetsliv.

5. Motverka klyftorna.

Se upp för missgynnande när det gäller arbetsuppgifter och delaktighet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.