Integrationsministern lär av Coca-Colas mångfaldsarbete

Förbättringsarbete Integrationsminister Erik Ullenhag och Livsmedelsföretagens vd Marie Söderqvist har besökt Coca-Cola Enterprises Sverige för att lära av företagets mångfaldsarbete.

Integrationsministern lär av Coca-Colas mångfaldsarbete

Peter Bodor som är informationsdirektör på Coca-Cola berättar att de automatiskt anställer människor ur ett mångfaldsperspektiv för att branschen som arbetsgivare är duktiga på det. Och då ur både etnicitet-, köns- och utbildningsperspektiv.

– Det är bland det roligaste med mitt jobb, att kollegorna har så olika bakgrunder och yrkeserfarenheter. Till de människor som frågar mig vad man ska studera för att jobba hos oss brukar jag säga, vad är du intresserad av att göra.

Sedan några år tillbaka arbetar Coca-Cola mer strategiskt med frågan. För ungefär ett och ett halvt år sedan anställdes en mångfaldsdirektör för att driva arbetet i de europeiska länderna.

Bland annat har de tittat på jämlikhet mellan kvinnor och män och gjort riktade insatser.

– När personal slutar gör vi enkäter och dessa valde vi att fokusera på frågor om jämlikhet. Bland annat frågade vi kvinnor som valt att sluta hos oss om de har upplevt trakasserier eller om det har med brist på karriärvägar att göra och vi var glada över att så var inte fallet. Vi har också tittat igenom rekryteringsannonser för att se vad språk och bilder signalerar.

För att lyckas i sitt mångfaldsarbete anser Peter Bodor att det handlar om att sätta mål, mäta och följa upp. Coca-Cola har bland annat målet att 100 procent av cheferna ska gå en mångfaldsutbildning och att det mer långsiktigt även ska gälla 100 procent av medarbetarna på företaget. Ett annat mål är att minst en av huvudkandidaterna i rekryteringsprocesserna är en kvinna.

Besöket av integrationsministern kom sig av en förfrågan från bransch- och arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen.

– Livsmedelsindustrin är den industrigren som har högst andel utlandsfödda bland de anställda och är en viktig inkörsport på arbetsmarknaden för många invandrare och ungdomar. Coca-Cola i Sverige är ett bra exempel på detta, säger Livsmedelsföretagens vd Marie Söderqvist.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.