Integrera mera

Trenden går mot att allt fler ledningssystem integreras till ett enda. Den här boken ger konkret handledning i hur man bygger upp och underhåller ett integrerat ledningssystem.

Vi behöver en infrastruktur i vår organisation som beskriver processer, rutiner, ansvar och förhållningssätt. Det gäller kvalitetsområdet, men det gäller också andra områden som miljö, arbetsmiljö och säkerhet. Denna infrastruktur är det vi ofta kallar för ledningssystem idag. Istället för att ha olika ledningssystem för olika områden blir intresset allt större att integrera dessa till ett system för verksamhetsledning.

Denna bok är tänkt att vara ett stöd för organisationer som vill skapa eller underhålla ett integrerat ledningssystem mot kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö. Den diskuterar också hur man kommunicerar organisationens prestanda med omvärlden. Innehållet bygger på de internationella standarderna ISO 14001:2004 för miljö, ISO9001:2000 för kvalitet och arbetsmiljölagstiftningen AFS 2001:1. Förutom en introduktion till ledningssystem och hur man kan införa ett tänkande för bättre prestationer, grupperas, beskrivs och diskuteras de totalt 224 ”skall-kraven” från de tre standarderna.

Boken är uppbyggd kring fem stegvis och återkommande grundelement som är starkt kopplade till förbättringscykeln ”Planera-Gör-Studera-Lär”. Arbetssättet är modulbyggt och möjliggör därför att man senare införa nya områden i ledningssystemet, exempelvis för socialt ansvar (CSR – Corporate Social Responsibility). Exempel finns också på hur man kan skriva vissa rutiner enligt de ”skall-krav” som finns och diskuterats.

Genom sin tydliga koppling och uppdelning till de fem grundelementen och de tre standarderna blir boken välstrukturerad och överskådlig och den bör vara ett utmärkt stöd i arbetet för den som vill skapa ett integrerat ledningssystem.

Personligen har jag dock svårt för vissa av de definitioner som kommer från standarderna. Det gäller exempelvis ”processbegreppet”, som saknar upprepningsmoment och gör att distinktionen mellan ”projekt” och ”process” blir för otydlig. Kanske är det detta som gör att vissa angivna processer känns märkliga, exempelvis ”leverans/kund/intressentprocess”. Vi använder för övrigt idag processbegreppet i olika meningar – frågan är om vi själva alltid vet vad vi menar. Men detta är knappast något denna bok kan lastas för.

Fakta

Ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö

Författare: Lennart Piper och Maria Carty

Förlag: SIS Förlag

ISBN 91-7162-613-1

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.