Intel får TCO-ackreditering

Swedac har ackrediterat Intel Corporations laboratorium i Oregon, USA för provning för TCO-märkning. Detta innebär att laboratoriet kan mäta elektrisk och magnetisk strålning från bildskärmar, pc-enheter och stationära persondatorer och avgöra om dessa uppfyller kraven för TCO-märkning.

Ackrediteringen innebär att Swedac bedömt laboratoriets tekniska kompetens, oberoende ställning och kvalitetsledningssystem mot kraven i den internationella standarden för laboratorier ISO/IEC 17025.

TCO-märkning görs enligt krav som tagits fram av svenska Tjänstemännens Centralorganisation som ett led i att skapa bra arbetsplatser. Märkningen är idag världsomspännande och accepterad för bedömning av bland annat datorer och kringutrustning vad gäller synergonomi, elektromagnetiska fält med mera

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste