Intel får TCO-ackreditering

Swedac har ackrediterat Intel Corporations laboratorium i Oregon, USA för provning för TCO-märkning. Detta innebär att laboratoriet kan mäta elektrisk och magnetisk strålning från bildskärmar, pc-enheter och stationära persondatorer och avgöra om dessa uppfyller kraven för TCO-märkning.

Ackrediteringen innebär att Swedac bedömt laboratoriets tekniska kompetens, oberoende ställning och kvalitetsledningssystem mot kraven i den internationella standarden för laboratorier ISO/IEC 17025.

TCO-märkning görs enligt krav som tagits fram av svenska Tjänstemännens Centralorganisation som ett led i att skapa bra arbetsplatser. Märkningen är idag världsomspännande och accepterad för bedömning av bland annat datorer och kringutrustning vad gäller synergonomi, elektromagnetiska fält med mera

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.