Internetstiftelsens 6 framgångsfaktorer för kvalitet

Förbättringsarbete Uthållighet, transparens och en stor portion passion. Det är framgångsreceptet för Internetstiftelsen som för andra gången fick Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2018.

Internetstiftelsens 6 framgångsfaktorer för kvalitet

På väg över Skanstullsbron i Stockholm ser man namnskylten lysa. Omsluten av ett rött hjärta skimrar namnet ”Internetstiftelsen” på de meterhöga glaspartierna i lokalerna på Hammarby Kaj. Här i på det moderna, aktivitetsbaserade kontoret jobbar cirka 70 personer med den svenska domänen .se och administrationen av .nu. I receptionen på våning 5 hänger en bildskärm där antalet nyregistrerade domäner tickar fram tickar fram. Redan kl. 10 på förmiddagen har 341 nya domäner registrerats för dagen.

Hjärtat symboliserar passionen, ett viktigt värdeord för Internetstiftelsen.
Hjärtat symboliserar passionen, ett viktigt värdeord för Internetstiftelsen.

 

Danny Aerts är vd för verksamheten sedan 11 år och berättar den smått osannolika historien om Internetstiftelsens födelse. Sverige var en av de första länderna i världen att få en toppdomän kopplade till ett land (-.se .uk etc.). Det var Björn Eriksen, KTH, som 1986 registrerade den och som i princip ensam hanterar registreringen fram till 1997. Efter ett antal turer bestäms att en stiftelse som varken är vinstdrivande eller styrs av staten, ska ta över. Internetstiftelsen föds.

Förutom att ansvara för domänen .se sköter de drift och administration av toppdomänen.nu och de har ett omfattande back-up system med servrar över hela världen.

Tickar in
Årsavgiften för en domän är blygsamma 100 kronor, vilket ibland gör att verksamheter missar inbetalningen. Men den stadiga inkomsten som ständigt tickar in gör att Internetstiftelsen kan satsa allt mer på sitt andra uppdrag: att främja internetanvändningen i Sverige.

– Det ger en väldigt gynnsam stabilitet och möjlighet att tänka långsiktigt, vilket ger bra förutsättningar för ett långsiktigt och systematiskt kvalitetsarbete, säger Danny Aerts.

Meningsfullt arbete
Passionen är en röd tråd i verksamheten. Förutom att det är ett av värdeorden för Internetstiftelsen, är ett rött hjärta är en del av loggan och det präglar även medarbetarnas förhållningssätt till arbetet.

– Vi är väldigt syftesdrivna och det här är ett meningsfullt arbete. Alla medarbetare känner mycket och har en stor passion för vad de gör. Vi anställer bara personer med passion för internet, det är väldigt viktigt för oss, säger Danny Aerts som själv är beskriver sig som en internetnörd.

Och nog kan man konstatera att medarbetarna har ett jobb utöver det vanliga. I arbetet med att främja internetanvändandet är det viktigt att bygga för konstant förändring och det kräver nätverkande och ständig kompetensutveckling. Därför uppmuntras medarbetarna att delta i externa workshop och evenemang som har bäring på jobbet. Efter fem externa aktiviteter får man en gratis lunch till exempel.

– Vi uppmanar medarbetarna att besöka och jämföra sig med andra. Det är tillsammans med andra som nya idéer uppstår.

Egna projekt
En dag i månaden får medarbetarna jobba med ett eget projekt. Vad som helst.

– En av våra värderingar är söka kunskap. Och en dag i månaden får medarbetaren göra detta för att få nya idéer och fylla på.

Trots allvaret i stiftelsens uppdrag, att se till att internet fungerar varje sekund dygnet runt, så präglas företagskulturen av en lekfullhet och kreativitet. Även det transparenta förhållningssättet är viktigt och hur de förhåller sig till omvärlden.

– Allt vi gör är öppet och tillgängligt för medarbetarna och vi bjuder in omvärlden. Vi behöver bara öppna dörren så kommer idéerna till oss. Och det är många som vill komma, menar Danny Aerts.

Hammarby sjöstad, här huserar Internetstiftelsen i aktivitetsbaserade lokaler.
Hammarby sjöstad, här huserar Internetstiftelsen i aktivitetsbaserade lokaler.

Medarbetarna är med
Delaktighet och involvering är en också en framgångsfaktor. Ett konkret resultatet av det sitter bokstavligen i taket som utgörs av en sirligt utskuren plåt som bildar ett mönster av kopplingar på ett kretskort. Upphovsmannen är en av medarbetarna.

Trots arbetsklimatet och passionen finns förstås utmaningar. En sådan inträffade när organisationen skulle flytta till de aktivitetsbaserade lokalerna med mycket öppna, luftiga ytor. Då dippade medarbetarresultatet och ett gäng valde till och med att sluta. Men det är drygt två år sedan nu och kurvan är på väg upp igen.

Ligger på hemsidan
All information är transparent, verksamhetsplanering, mål och aktiviteter ligger öppet på Internetstiftelsens hemsida.

Internetstiftelsen, som använder SIQ:s managementmodell, bedriver också ett strukturerat kvalitetsarbete. Förutom SIQs modell jobbar de med Iso 27 000 för informationssäkerhet och har stort fokus på hållbarhet. De har två kvalitetstränare per avdelning som är utbildade i olika metoder och verktyg som PDCA, Fiskben med mera. De möts en gång i månaden tillsammans med Danny Aerts.

Internetstiftelsen är en välmående verksamhet som går med överskott och det gör att verksamheten fördubblas vart femte år. Men trots att de ständigt växer arbetar de hårt med att bibehålla samma jämna kvalitet som när de fick sin första utmärkelse för 8 år sedan.

Dannys framgångsfaktorer för kvalitetsarbetet:

 1. Stabil och långsiktig verksamhet.
 2. Lyckas vara tydliga med vart de är på väg, bland annat genom individuella möten med medarbetare.
 3. Bygger för konstant förändring t ex genom ständig kompetensutveckling och nätverkande.
 4. Starkt processtyrd kärnverksamhet medan främjandedelen är mindre processtyrd.
 5. Det samhällsnyttiga uppdraget lockar passionerade medarbetare och skapar mening.
 6. Transparent organisation, all information och dokumentation öppen.

Fakta

Dannys framgångsfaktorer för kvalitetsarbetet

 1. Stabil och långsiktig verksamhet.
 2. Lyckas vara tydliga med vart de är på väg, bland annat genom individuella möten med medarbetare.
 3. Bygger för konstant förändring t ex genom ständig kompetensutveckling och nätverkande.
 4. Starkt processtyrd kärnverksamhet medan främjandedelen är mindre processtyrd.
 5. Det samhällsnyttiga uppdraget lockar passionerade medarbetare och skapar mening.
 6. Transparent organisation, all information och dokumentation öppen.
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.