Intraprenad ett annat sätt att organisera arbetet i vården

Intraprenad är en alternativ driftsform som provats inom flera landsting i landet. Med en ökad frihet har den nya organisationsformen blivit ett lyft för många verksamheters kvalitetsutveckling.

Intraprenad ska inte förväxlas med entreprenad. Som intraprenad är man inte ett helt fristående företag utan man arbetar under något som skulle kunna kallas företagsliknande former, men fortfarande inom landstingets verksamhet. Genom ett avtal direkt med de styrande inom landstinget får den verksamhet som drivs som intraprenad ett eget budgetansvar och en stor frihet att själva påverka inriktningen av verksamheten.

Egna initiativ

I Västerbottens läns landsting har man sedan ett och ett halvt år erbjudit olika verksamhetstyper att prova på intraprenad som driftsform.

– Det finns en föreställning om att det inom landstinget finns en rad regler som hindrar enskilda verksamheter från att ta egna initiativ, men jag menar att det egentligen mest är en mental barriär, berättar Sven-Arne Nilsson, utredare på Västerbottens landsting.

För att vända på den synen föddes idén till att prova intraprenad som driftsform.

– Meningen var att skapa en organisationsform som skulle utgå från att allt är möjligt, säger han.

Mentala barriärer

I Västerbotten har man strävat efter att intraprenaderna ska få en frihetsgrad som kommer så nära fristående bolag som möjligt. En av drivkraften har varit att skapa en entreprenörsanda inom landstinget.

Burträsk vårdcentral är en av verksamheterna i Västerbotten som antigt erbjudandet om att organisera verksamheten som intraprenad. Sven-Eric Åslund är allmänläkare och chef för vårdcentralen.

– Jag tycker att intraprenadformen kan vara ett sätt att bryta flera mentala barriärer, säger han. Inte bara hos oss i verksamheten utan också för förvaltningschefer som är rädda för att släppa iväg de ekonomiska styrmedel de har genom att behålla budgetansvaret.

Kundorientering

Sven-Eric Åslund ser i första hand intraprenadformen som ett verktyg för att kunna arbeta med kvalitetsutveckling av verksamheten.

– Tidigare var tvingades vi i en likriktning av utvecklingsarbetet och kvalitetsutvecklingen, berättar han. Men vi upplevde att vi hade unika behov som inte tillfredsställdes.

Vårdcentralen i Burträsk kan karakteriseras som en perifer vårdcentral i utkanten av Skellefteå kommun. Befolkningsstrukturen domineras av äldre. Sven-Eric Åslund menar att verksamheten är mer kundorienterad eftersom den numera utgår från befolkningen behov.

– Vi har till exempel ett råd med representanter från befolkningen som ska ge oss information, säger han.

Får behålla vinst

Andra fördelar som Sven-Eric Åslund lyfter fram är att personalen får ett större inflytande. En utveckling av det interna teamarbetet har lett till effektiviseringar av verksamheten, och eftersom resurserna stannar inom vårdcentralen finns en tydlig morot till att ständigt förbättra rutiner och arbetsprocesser.

– Vi har till exempel sänkt läkemedelskostnaderna med åtta procent genom att bara se över till exmepel förskrivningar, uppföljningar och läkemedelshanteringen i stort, säger Sven-Eric Åslund.

2001 gick vårdcentralen med 650 000 kronor i vinst. I år ser resultatet ut att hamna på en vinst på mellan 400 000 och 500 000 kronor. Pengar som vårdcentralen själva får behålla.

– Vi har valt att lägga överskottet i den egna kassan för att skapa en trygghet för organisationen, men på sikt är det meningen att allt överskott ska gå tillbaka till medborgarna i form av mer och bättre vård.

Engagerad ledare

Burträsk vårdcentral rapporterar direkt till ägarna, alltså till politikerna i landstingets hälso- och sjukvårdsnämd. Det ger ett incitament för vårdcentralen att prestera en bra och effektiv vård.

– Vi har ögonen på oss, säger Sven-Eric Åslund. Men vi rapporterar och följer upp verksamheten med detaljerade mål.

Sven-Eric åslund är en engagerad chef som själv tror mycket på intraprenadorganisationens förmåga att öka personalens möjligheter att påverka arbetet och att effektivisera vården.

– Visst är det viktigt med en engagerad ledare, säger han. Det är en ledares uppgift att skapa engagemang för utveckling och kvalitetsarbete. Men att utveckla en verksamhet är egentligen inte en ledarfråga utan en medarbetarfråga.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.