Intraprenören – den nya eftertraktade medarbetaren

Utbildning Lunds universitet undersöker hur intraprenörsutbildningar ska utformas för att matcha företagens behov.

Intraprenören – den nya eftertraktade medarbetaren
Studenter blir intraprenörer på Lunds universitet. Foto: Stock Adobe

Intraprenören är en typ av medarbetare som efterfrågas alltmer på marknaden. Det handlar om personer som genomgått en entreprenörsutbildning, som har entreprenöriella förmågor och egenskaper som kreativitet och affärssinne, men som väljer att arbeta i etablerade företag framför att starta eget.

– Förnyelse blir allt viktigare på konkurrensutsatta marknader och vi kan se att våra studenter med entreprenöriella förmågor är eftertraktade, säger Joakim Winborg, forskare vid Sten K Johnson för Entreprenörskap vid Lunds universitet i en artikel från Esbri, Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning.

Stärkta förmågor

Tillsammans med kollegan Gustav Hägg har han studerat hur entreprenörskapsutbildningar kan utformas för att passa etablerade företagsbehov. Forskarna har också undersökt vilka förmågor som entreprenörsstudenter med inriktning mot intraprenörskap utvecklar, och har upptäckt fem förmågor som har stärkts efter genomgånget program:

  • De lär sig att jobba i team
  • De lär sig att förstå och tillämpa kurslitteraturen i praktiken
  • De blir medvetna om sina styrkor och svagheter i sammanhanget
  • De utvecklar sin problemlösningsförmåga
  • De utvecklar ett självförtroende att hantera liknande projekt i framtiden
  • Förmågorna har stärkts hos samtliga studenter, men det finns skillnader i vilka som har utvecklats mest beroende på om studenterna arbetat med interna eller externa projekt.

Blir mer självsäkra

– De som har jobbat med interna projekt beskriver i ännu högre grad än de andra att de har blivit bra på att jobba i team, på att ta och ge feedback samt att de är mer självsäkra på att driva liknande projekt i framtiden. Studenterna i de externa projekten har däremot i högre grad än de andra blivit bättre på att nätverka. Skillnaderna beror på hur projekten är designade, förklarar Joakim Winborg, som menar att resultaten har viktiga implikationer för hur framtida utbildning i intraprenörskap kan läggas upp.

Studenterna i undersökningen har läst intraprenörskap vid masterprogrammet inom Sten K Johnson Center för Entreprenörskap, där de kunnat arbeta antingen med internt inriktade projekt, som handlar om att utveckla förutsättningarna för intraprenörskap inom företaget, eller med externt inriktade projekt, som handlar om att identifiera och utveckla nya affärer för företaget.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.