Investerare kritiska till näringslivets klimatarbete

Hållbarhet Många investeringsansvariga tycker att hållbarhet ska vara högprioriterat av näringslivet, och efterlyser en tydligare rapportering inom området. Dessutom upplever de att så kallad ”greenwashing” är vanligt förekommande, det visar en ny internationell studie.

Investerare kritiska till näringslivets klimatarbete
Många investeringsansvariga tycker att hållbarhet ska vara högprioriterat av näringslivet, men de efterlyser samtidigt en tydligare rapportering inom området. Dessutom upplever de att så kallad ”greenwashing” är vanligt förekommande, det visar en ny internationell studie.

Rapporten Global Investor Survey baseras på en undersökning från PwC med 227 medverkande investerare och analytiker från 43 länder, och handlar om investerares och analytikers syn på hållbarhetsfrågor.

Nästan hälften av de medverkande i PwC:s globala undersökning tycker att klimatfrågan bör vara en av de fem största prioriteringarna för näringslivet. Överst hamnar innovation följt av maximering av lönsamhet.

– Fler investerare har ställt om sitt tankesätt, men vi behöver snabba på den här förändringen och även ur ett bredare hållbarhetsperspektiv. Till exempel är det bara är 25 procent av de tillfrågade i studien som anser att mångfald och inkludering bör ha en hög prioritet, säger David Ringmar, som ansvarar för hållbarhetsrådgivning vid PwC Sverige, i ett pressmeddelande.

Vill framstå som medvetna

Undersökningen visar också att företagen generellt har en bristfällig hållbarhetsrapportering. Åtta av tio svarande upplever att så kallad “greenwashing” är vanligt förekommande i bolagens rapporter, och att rapporteringen innehåller påståenden som saknar stöd i den faktiska verksamheten.

– När nästan åtta av tio investerare ställer sig frågande till rapporteringen, behöver såväl näringsliv som politiska beslutsfattare förstå att företagens behov av att förbättra system och styrning av hållbarhet är stor, samtidigt som utvecklingen måste gå mot globalt anpassade rapporteringsstandarder, kommenterar David Ringmar.

Pengar som drivkraft

Två av tre investerare menar att drivkraften bakom klimatfokuset är rent kommersiell, och handlar om att säkerställa avkastning. Därför anser man också att företag ska redogöra för den rent pengamässiga påverkan som deras verksamhet och andra aktiviteter har på miljön eller samhället.

– Det är tydligt att de som är ansvariga för investeringar har högre och mer komplexa krav på näringslivets hållbarhetsarbete. De förväntar sig att företag ska kunna ställa om på ett sätt som både ökar lönsamheten, bygger förtroende och ger långsiktigt hållbara resultat, säger David Ringmar.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste