ISO 45002 – Hur man förbättrar arbetsmiljö

Standarder Stödet som ska underlätta arbetsmiljöledning enligt ISO 45001 är här. Den tolkar rådande krav på hur ett gott arbetsmiljöarbete ska bedrivas och är tänkt att inspirera verksamheter av olika slag kring hur man kan tillämpa ledningssystemet.

ISO 45002 – Hur man förbättrar arbetsmiljö
Lorena Olivares är projektledare på SIS.

ISO 45002, en ny vägledande standard för alla arbetsmiljöledare är skapad för att utgöra stöd till samtliga organisationer som implementerat arbetsmiljöledning enligt IS0 45001. Standarden beskriver kort och gott hur man bör gå till väga för att förbättra organisatoriska och sociala arbetsförhållanden, tolkar kraven och innehåller exempel från ett 40-tal verksamheter och hur de gjort när de implementerat ISO 45001.

– Den ska vara en ögonöppnare och en inspirationskälla för de som tillämpar, och för de som funderar på att införa ISO 45001. Standarden innehåller exempel från olika delar av världen, och på så sätt kan organisationer förhoppningsvis lära sig av varandra, säger Lorena Olivares, projektledare på SIS.

Exemplen ger konkreta lösningar om allt från hur medarbetares behov kan kartläggas till hur man engagerar ledningen eller säkerställer löpande uppföljning. Ett exempel är taget från ett transportföretag, vars chaufförer tyckte att nattpassen var för långa, och därmed farliga. I standarden beskrivs hur företaget gick till väga för att identifiera och åtgärda problemet samt att följa upp för att minska antalet nattkörningar. Lorena Olivares säger att man från svenskt sida är nöjd med ISO 45002.

– Arbetet har varit utmanande då i stort sett allt har utförts på distans. Möten har hållits över olika tidszoner. Men 98 procent av alla röstande gav standarden ett godkännande, så det är ett högt resultat. Vi är särskilt nöjda över alla internationella exempel, säger hon.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.