ISO 9000 – mål eller medel

Det är organisationens inställning till ISO 9000 som är den avgörande faktorn för hur införandet av kvalitetssystem kommer att lyckas. Det visar en fallstudie om införandet av kvalitetssystem i små organisationer utförd vid Luleå tekniska universitet.

Författaren till rapporten, Roberth Gustafsson, betonar skillnaden mellan företag som kommit fram till varför de behöver ett kvalitetssystem och vad de vill ha ut av det, jämfört med de som bara konstaterat att de behöver ett system. De senare har ofta blivit påtvingade arbetet av yttre omständigheter, till exempel på grund av ett beslut från centralledningen eller av kundkrav. De ser införandet som ett självändamål och blir därför ofta mindre nöjda med slutresultatet. Om företaget saknar en vilja att förbättra kvaliteten med hjälp av ISO 9000 är det svårt att få ett fungerande och levande kvalitetssystem, konstaterar Roberth Gustafsson.

Tips för att bli nöjd

Några av företagen i fallstudien var missnöjda med sin certifiering. De tyckte att den var kostsam och tidskrävande, utan att det gav företaget någonting. Robert Gustafsson har identifierat en rad faktorer, som om de uppfylls, gör det troligare att företagen blir nöjda med sina certifieringar. Att ledningen är engagerade och delaktiga i arbetet med kvalitetssystemet är viktigt, men också att medarbetarna är det. För att få med de anställda i arbetet och öka deras motivation är det bra med utbildning med hjälp av en kunnig konsult. I övrigt måste företaget finna en balans i användandet av externa aktörer. För lite hjälp utifrån gör att det är lätt att hamna fel eftersom företaget inte har tillräcklig kunskap om ISO 9000. För mycket inblandning kan göra att kompetensen försvinner ut ur företaget när den externa konsulten avslutat sitt uppdrag. Till sist är det bra att upprätta en handlingsplan med några aktiviteter som ger snabba och tydliga resultat för att skapa en positiv bild till ISO 9000-arbetet hos de anställda.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste