Iso 9001 är ledningens ansvar

ISO 9001 Revideringen av Iso 9001 innebär att ledningens roll i och ansvar för kvalitetsarbetet ökar. Det innebär att kvalitetsprofession och ledning behöver samarbeta och integrera kvalitetsarbetet i hela organisationen. HSB Östergötland är redan där.

Iso 9001 är ledningens ansvar

”Ledningens engagemang och ansvar.” Det är det absolut vanligaste svaret på frågan över framgångsfaktorer för kvalitetsarbetet. Det är nu också en faktor som man tagit vara på i revideringen av kvalitetsledningsstandarden Iso 9001 som släpps senare i år. Ledningens roll i arbetet och ansvar för att driva och kommunicera det är några av de större förändringarna vi kommer att få se.

– Lite kaxigt sagt så tror jag inte att vi kommer att ha några problem med den reviderade standarden, säger Peter Lindgren, vd HSB Östergötland. Den kommer nog att överensstämma mer med hur vi faktiskt jobbar, framför allt gällande fokus på ledningens engagemang då vi inte har en speciellt utsedd kvalitetsrepresentant.

HSB Östergötland har jobbat med Iso 9001 och 14001 sedan 2004 och sedan vunnit Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2009 och 2013. Därav är deras ledningssystem integrerat med principerna i SIQ:s kvalitetsmodell. De ser också Iso 9001 som ett verktyg för hela verksamheten. Bita Almasian, teknikkonsult och byggchef, håller i trådarna men ansvar för kvalitetsarbetet har ledningen.

– Vi har ingen specifik kvalitetsprofession utan jag har som extra uppgift att samordna ledningssystemarbetet och det är jag som är med vid revisionerna. Men det är viktigt att standardkraven är integrerade i hela verksamheten på ett naturligt sätt. Man kan inte kräva att varje enskild medarbetare ska kunna dem automatiskt i rätt ögonblick. Istället måste processer och rutiner vara uppbyggda så att de följs, berättar hon.

Drivs i förbättringsgrupper

Både Bita Almasian och Peter Lindgren pekar bara på fördelar med att ledningen samordnar arbetet. Driver det gör däremot medarbetarna. Ser ledningen en processavvikelse tillsätter de en förbättringsgrupp med medarbetare från olika delar av verksamheten som sedan får ungefär ett halvår på sig att utreda frågan och komma med förbättringsförslag. Dessa tas sedan om hand av ledningen som prioriterar och beslutar om genomförande. I själva ledningsgruppen har de delat upp ansvar för olika frågor och därmed förbättrinsggrupper, exempelvis miljö eller medarbetaraspekt.

– Den största framgångsfaktorn är att hela företaget känner delaktighet, det är resurskrävande av organisationen att involvera alla men resultatet blir så mycket bättre, säger Bita Almasian.

Peter Lindgren håller med:

– Om man menar allvar med ständiga förbättringar måste man engagera alla i det arbetet. Inte bara för att skapa engagemang och delaktighet utan för att man som ledning får så mycket mer gjort. Men det gäller att hålla fast i arbetet, det är ingen dagslända.

Utbildning härnäst

Hittills har ledningsgruppen fått en kort redovisning av de förväntade förändringarna i reviderade upplagan av Iso 9001. Hur de kommer att behöva ställa om för att leva upp till förändrade krav kan de därför inte svara på i dagsläget. Eftersom även miljöledningsstandarden Iso 14001 revideras kommer arbetet med båda standarderna att ske samtidigt. Det enda som är planerat i dagsläget är en utbildning i de nya upplagorna där både internrevisorer och ledning kommer att delta. Denna ska ske i april och målet är att följa de uppdaterade standarderna till nästa förnyelseperiod. Resten av organisationen kommer att informeras om förändringarna.

– Min övertygelse är att man i alla fall i tjänsteföretag behöver jobba med kvalitetsarbetet integrerat hela ledningen, det är inte bara systemregler utan handlar så mycket om människor. Man måste välja om man vill att det bara ska vara ett diplom eller om man faktiskt vill jobba efter det, avslutar Peter Lindgren.

Fakta

Bitas och Peters tips för bättre samarbete och integration:

  • Jobba in förbättringsarbetet i affärsplan och ledningssystem, låt det inte ligga separat.
  • Integrera standardkraven på ett naturligt sätt i verksamheten genom att bygga upp processer och rutiner efter dem.
  • Fördela förbättringsansvaret i hela organisationen, exempelvis genom förbättringsgrupper med medarbetare från alla avdelningar.

Fakta

De största förändringarna i Iso 9001 gällande ledningens engagemang och ansvar:

  • Rollen ledningens representant tas bort.
  • Krav på att ledningssystemet ska vara integrerat med verksamhetsmål och verksamhetspolicy.
  • Ledningen ska kommunicera vikten av effektiv kvalitetsledning, att ledningssystemet leder till resultat och främjar förbättring.
  • Andra begrepp och benämningar som ska tilltala fler än bara kvalitetsprofessionen, exempelvis förbättringar istället för ständiga förbättringar.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.