ISO-9001 för små och medelstora företag

Den nya standarden Iso-9001:2000 innehåller så stora förändringar att en ny handbok behövs. Som förut ger skaparna av den internationella standarden råd och hjälp för hur ett företag kan införa kvalitetsstandarden. Texten bygger på erfarenhet av små och medelstora företags villkor.

Den nya standarden är bättre anpassad till företags olika storlek och inriktningar. Dynamik och resultatinriktningen blir tydligare genom att ständiga förbättringar och kundtillfredsställelse betonas. Att processbegreppet införts är en viktigt skillnad.

Boken ges ut av SIS förlag.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.