Iso 9001 tar sikte på användarna

ISO Ny struktur, enklare språk och ett tydligare fokus på ledningens ansvar. Det är några av de förändringar som är på gång i den nya versionen av Iso 9001.

Iso 9001 tar sikte på användarna

Om drygt ett år ska den nya reviderade versionen av Iso 9001 vara klar. Även om många vändor återstår börjar nu de stora förändringarna ta form. Iso har under arbetets gång lagt stor vikt vid att modernisera standarden och underlätta för användarna. Språket ska bli enklare, vissa begrepp ändras och standarden ska bli mer lättläst. Men ett av de absolut viktigaste målen med revideringen är att det ska bli enklare att integrera olika ledningssystem.

– Den nya versionen bygger på den nya strukturen för ledningssystem och det kommer att underlätta otroligt mycket för dem som jobbar med flera ledningssystem. Användarna utgår från samma kapitelindelning och fyller på med de rutiner och dokument som rör de olika systemen. På så vis slipper man att hålla på med korsreferenser och det blir mycket mer effektivt att jobba med systemen, berättar Monika Karlsson, kvalitetsledningskonsult på Force Technology.

Med möjligheten att bygga ett gemensamt ledningssystem för flera olika managementsystem blir det även lättare att baka in exempelvis Iso 9001, 14001 och 18001 i samma certifiering. Monika Karlsson konstaterar dock att detta kommer att ställa nya krav på både revisorer och certifieringsorgan.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.